GUS: wzrosły ceny większości produktów na rynku rolnym

Na rynku rolnym w październiku, w porównaniu z wrześniem 2015 r., wzrosły ceny większości produktów w skupie i na targowiskach.

(ingimage)

W skupach potaniał jęczmień, żywiec wieprzowy i drobiowy, a na targowiskach pszenica, żyto i pszenżyto.

W październiku 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrosły ceny pszenicy w skupie do 66,10 zł/dt, tj. o 0,8 proc., a w odniesieniu do października 2014 r. - o 6,1 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 75,89 zł, tj. mniej o 1,2 proc. niż we wrześniu br. i o 2,1 proc. niż w październiku 2014 r.

Za żyto w skupie płacono 54,09 zł/dt, tj. więcej o 2,6 proc. niż we wrześniu 2015 r. i o 5,4 proc. niż rok wcześniej. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 60,35 zł/dt i były niższe w stosunku do września br. o 1 proc., ale w porównaniu do października ub.r. wzrosły o 2,7 proc.

Ceny jęczmienia w skupie obniżyły się o 3 proc. w porównaniu z wrześniem 2015 r. do poziomu 62,80 zł/dt, ale były wyższe niż przed rokiem - o 2,1 proc. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 70,58 zł, tj. tyle samo, co we wrześniu br., ale o 1,5 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r.

W październiku 2015 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 58,94 zł/dt, tj. wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,9 proc., a w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku o 2,8 proc. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 65,16 zł/dt i były niższe o 1,6 proc. niż we wrześniu 2015 r. i o 2,6 proc. w porównaniu z cenami notowanymi w październiku ub. roku.

Ceny owsa w skupie wzrosły średnio do 49,94 zł/dt, tj. o 0,8 proc. w porównaniu z wrześniem 2015 r. i o 8,7 proc. w odniesieniu do października 2014 r. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 60,80 zł, tj. o 1 proc. więcej niż we wrześniu br., ale o 0,1 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r.

W październiku za ziemniaki w skupie płacono 30,82 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 12,6 proc., ale w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. nastąpił wzrost o 11,9 proc. Na targowiskach za produkt ten płacono średnio 96,86 zł/dt., tj. o 0,6 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 39,6 proc. więcej niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 4,38 zł/kg i były niższe o 4,9 proc. zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i w stosunku do października 2014 r. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 4,68 zł/kg, tj. były wyższe o 0,2 - proc. niż we wrześniu 2015 r., ale o 7 proc. niższe niż przed rokiem. Za prosię na chów płacono na targowiskach 150,71 zł/szt., tj. tyle samo co przed miesiącem, ale o 8,6 proc. mniej niż przed rokiem.

W październiku 2015 r. nieznacznie pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,3 wobec 7,6 we wrześniu br.), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio 6,2 wobec 6,5).

W październiku 2015 r. ceny skupu żywca wołowego (5,91 zł/kg) wzrosły w stosunku do września br. o 1,3 proc., a w skali roku - o 5,1 proc. Ceny na targowiskach wyniosły 6,51 zł/kg i były wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,9 proc., a w ujęciu rocznym o 2 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego wyniosły 3,98 zł/kg, tj. obniżyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,6 proc. i o 3,1 proc. w skali roku.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 112,03 zł, tj. więcej o 3 proc. niż przed miesiącem, ale o 9,9 proc. mniej niż przed rokiem. (PAP)

drag/ par/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,2% IV 2019
PKB rdr 4,7% I kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,9% III 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 164,53 zł III 2019
Produkcja przemysłowa rdr 9,2% IV 2019

Znajdź profil