REKLAMA

GRUPA TRINITY: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-06-10 13:28
publikacja
2021-06-10 13:28
Zarząd spółki Grupa Trinity SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 15/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r., niniejszym informuje, iż w konsekwencji do złożonego przez akcjonariusza, Pana Artura Górskiego, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r., w trybie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad o następujące sprawy:

- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Obecnie porządek obrad wygląda następująco:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a.zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020;
b.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
c.pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
d.udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020;
e.udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020;
f.zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
g.zmian w składzie Zarządu Spółki;
h.zmian w Statucie Spółki;
i.upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9.Wolne wnioski.
10.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, w załączeniu pełna treść zaktualizowanego ogłoszenia wraz z treściami uchwał oraz formularz.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210610_132851_0000134413_0000132471.pdf
20210610_132851_0000134413_0000132472.pdf
20210610_132851_0000134413_0000132473.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki