REKLAMA

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 21:57
publikacja
2021-04-30 21:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_GKI_31.12.2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKI_SkonSprZarz2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021.04.30.GKI.Oswiadczenie_Zarzadu_do_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RN_-_ocena_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_dot__KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_GKI_Sprawozdanie_z_badania_konsolidacja_JZP.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKI_SIN_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 532 361 418 865 119 428 97 374
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 297 10 501 3 432 2 441
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 547 4 616 1 244 1 073
IV. Zysk (strata) netto 2 859 463 641 108
V. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (2 966) (2 267) (665) (527)
VI. Zysk na akcję (PLN) 0,04 (0,03) 0,01 (0,01)
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,04 (0,03) 0,01 (0,01)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 336 34 211 9 273 7 953
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 918) (58 659) (1 328) (13 637)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (42 385) 25 931 (9 508) 6 028
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (6 959) 1 483 (1 561) 345
XII. Aktywa 648 759 692 742 140 582 162 673
XIII. Zobowiązania długoterminowe 203 655 197 331 44 131 46 338
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 413 354 259 238 89 571 60 875
XV. Kapitał własny 235 405 233 416 51 011 54 812
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 192 051 194 824 41 616 45 749
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GKI 31.12.2020.pdfSKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GKI 31.12.2020.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Kapitałowa IMMOBILE za
2020 rok
GKI_SkonSprZarz2020.pdfGKI_SkonSprZarz2020.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE za rok
2020
List Zarządu 2020.pdfList Zarządu 2020.pdf List Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE za rok 2020
2021.04.30.GKI.Oświadczenie Zarządu do SSF.pdf2021.04.30.GKI.Oświadczenie Zarządu do SSF.pdf Oświadczenia Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE do Skonsolidowanego
Sprawozdania Finansowego za rok 2020
RN - ocena SF.pdfRN - ocena SF.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE w sprawie
Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego za rok 2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot KA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE w sprawie
Komitetu Audytu za rok 2020
20 GKI Sprawozdanie z badania konsolidacja JZP.T.pdf20 GKI Sprawozdanie z badania konsolidacja JZP.T.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skons.
Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej IMMOBILE za rok 2020
GKI_SIN 2020.pdfGKI_SIN 2020.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej
IMMOBILE za rok 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Rafał Jerzy Prezes Zarządu
2021-04-30 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Piotr Fortuna Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Iwona Agnieszka Perkowska Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki