REKLAMA

G-ENERGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR. Nabycie akcji Emitenta

2021-12-29 21:47
publikacja
2021-12-29 21:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GENERGY_-_Formularz_zglaszania_transakcji_zgodnie_z_Rozporzadzeniem_MAR_(GC_29.12.21).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 41 / 2021 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2021-12-29
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR. Nabycie akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") niniejszym informuje, że w dzisiaj do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Grzegorza Cetera - Prezesa Zarządu Emitenta w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienia").
W załączeniu treść otrzymanego powiadomienia.

Podstawa prawna:
Niniejszą informację Zarząd Emitenta przekazuje na podstawie art. 19 ust. 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
GENERGY - Formularz zgłaszania transakcji zgodnie z Rozporządzeniem MAR (GC_29.12.21).pdfGENERGY - Formularz zgłaszania transakcji zgodnie z Rozporządzeniem MAR (GC_29.12.21).pdf Zawiadomienie o nabyciu akcji w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12.0pt; line-height: normal">
<em><span lang="EN-US"><font face="Calibri,sans-serif">Notification
under Article 19 (1) of the MAR Regulation - acquisition of shares.</font></span></em>
</p>
<em><span lang="EN-US" style="line-height: 107%"><font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif">The
Management Board of G-Energy S.A. with its registered office in Warsaw
("the Company") acting in the performance of its obligations under Art. 19
paragraph 3 Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of
the Council of 16 April 2014 on market abuse (Regulation on market abuse)
and repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directive 2003/124 / EC, 2003/125 / EC and 2004/72
/ EC ("MAR Regulation") hereby informs that today the Company received a
notification from Mr. Grzegorz Cetera President of the Issuer's Management
Board pursuant to art. 19 paragraph 1 of the MAR Regulation<br style="line-height: 107%">("Notifications").<br style="line-height: 107%">The
full content of the notification received by  the Company is attached to
this Current Report.  </font></span></em>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-29 Grzegorz Cetera Prezes Zarządu Grzegorz Cetera
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki