REKLAMA

FOREVER ENTERTAINMENT S.A.: Zawarcie umowy na wydanie gry Baby Storm.

2021-07-20 22:17
publikacja
2021-07-20 22:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-20
Skrócona nazwa emitenta
FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
Temat
Zawarcie umowy na wydanie gry Baby Storm.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 19 lipca 2021 roku powziął informację o zawarciu umowy ze spółką Baby Corp SAS z siedzibą w Saint Amand les Eaux (Francja) (dalej jako: Deweloper), której przedmiotem jest wydanie przez Emitenta gry Baby Storm (dalej jako: Gra) na wszystkich głównych platformach.


Z tytułu realizacji umowy Emitent otrzyma określony w umowie, procent zysku netto tj., przychodów ze sprzedaży Gry po odliczeniu kosztów prowizji sklepów i dystrybutorów, podatków i opłat oraz innych kosztów związanych z dystrybucją.


Umowa została zawarta na okres 5 lat. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów.

Premiera Gry planowana jest jeszcze w 2021 r.

Wysokość wynagrodzenia Emitenta z przedmiotowej umowy, ze względu na specyfikę branży produkcji gier, na moment zawarcia przedmiotowej umowy jest niemożliwa do określenia lub oszacowania. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od liczby sprzedanych egzemplarzy gry, którą trudno przewidzieć.Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki