5,0500 zł
1,00% 0,0500 zł
Forever Entertainment SA (FOR)

Akcjonariat - FOREVEREN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 137 360 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 27 200 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 825 783
Liczba głosów na WZA: 27 200 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,80%
Kapitał akcyjny: 10 880 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 825 783
Cena nominalna akcji: 0,40 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,80%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 60,20%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Bednarski Marek bezpośrednio, w porozumieniu z Michałem Bednarskim i Katarzyną Bednarską 6 709 665 (24,66%) 6 709 665 (24,66%) 2022-07-14 AOL, AIT
Maciąg Grzegorz ZWZ 2 627 000 (9,65%) 2 627 000 (9,65%) 2019-06-28 -
Dębicki Zbigniew ZWZ 1 489 118 (5,47%) 1 489 118 (5,47%) 2022-06-13 MPS

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2010-08-04 375 000
150 000,00
0,40 0,40 375 000
150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-19
2010-09-21
seria B - akcje założycielskie 2010-08-04 47 508
316 878,36
0,40 6,67 422 508
169 003,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-19
2010-09-21
seria C - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2010-10-22 5 000
2 000,00
0,40 0,40 427 508
171 003,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-19
2010-12-10
seria D - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2010-10-22 108 192
881 764,80
0,40 8,15 535 700
214 280,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-01-19
2010-12-10
seria E - prawo poboru 1:7 2011-03-21 3 749 900
1 499 960,00
0,40 0,40 4 285 600
1 714 240,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-25
seria F - prawo poboru 5:3 2011-11-30 2 571 360
1 028 544,00
0,40 0,40 6 856 960
2 742 784,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-22
seria G - subskrypcja prywatna 2012-03-16 73 500
220 500,00
0,40 3,00 6 930 460
2 772 184,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-10-18
seria I - subskrypcja prywatna 2012-10-18 303 775
0,40 7 332 235
2 932 894,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-14
seria H - subskrypcja prywatna 2012-10-18 98 000
0,40 7 028 460
2 811 384,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-14
seria J - subskrypcja prywatna 2013-01-21 1 167 765
817 435,50
0,40 0,70 8 500 000
3 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-29
seria K - subskrypcja prywatna 2013-09-25 1 500 000
600 000,00
0,40 0,40 10 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-28
seria L - zamienna: akcjoanriusze Madman Theory Games SA 2,846 akcji za 1 akcję MTG 2014-11-20 9 960 997
0,40 19 960 997
7 984 398,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-11
seria M - subskrypcja prywatna kapitał docelowy 2015-05-25 1 539 003
615 601,20
0,40 0,40 21 500 000
8 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-07
seria N - subskrypcja prywatna 2015-12-15 460 997
207 448,65
0,40 0,45 21 960 997
8 784 398,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-12
2016-09-30
seria O - subskrypcja otwarta 2016-12-01 3 139 003
1 726 451,65
0,40 0,55 25 100 000
10 040 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-21
seria P - subskrypcja prywatna 2017-02-13 2 100 000
2 310 000,00
0,40 1,10 27 200 000
10 880 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Bednarski Marek 6 104 745 (-1 288 118) 22,44 (-4,73) 6 104 745 (-1 288 118) 22,44 (-4,73) 2022-03-02
Bednarski Marek bezpośrednio, w porozumieniu z Michałem Bednarskim i Katarzyną Bednarską 7 392 863 (102 114) 27,17 (0,37) 7 392 863 (102 114) 27,17 (0,37) 2022-03-02
MBM Concept Lab sp. z o.o. 1 358 160 (-513 200) 4,99 (-1,89) 1 358 160 (-513 200) 4,99 (-1,89) 2020-12-28
Dębicki Zbigniew 1 474 240 (-251 715) 5,42 (-1,46) 1 474 240 (-251 715) 5,42 (-1,46) 2020-08-14
Insignis TFI SA poprzez Insignis FIZ 1 200 134 (-167 793) 4,41 (-0,62) 1 200 134 (-167 793) 4,41 (-0,62) 2020-07-16
Insignis TFI SA poprzez Insignis FIZ 1 367 927 5,03 1 367 927 5,03 2020-04-27
Bednarski Marek 7 290 749 (-1 209 251) 26,80 (-4,45) 7 290 749 (-1 209 251) 26,80 (-4,45) 2020-01-20
MBM Concept Lab sp. z o.o. 1 871 360 (-152 640) 6,88 (-3,25) 1 871 360 (-152 640) 6,88 (-3,25) 2018-07-25
Maciąg Grzegorz 2 244 000 (7 525) 8,25 (0,03) 2 244 000 (7 525) 8,25 (0,03) 2018-07-25
Bednarski Marek 8 500 000 (1 947 668) 31,25 (-34,27) 8 500 000 (1 947 668) 31,25 (-34,27) 2018-07-25
Maciąg Grzegorz ZWZ 2 236 475 (291 057) 8,22 (1,07) 2 236 475 (291 057) 8,22 (1,07) 2018-06-28
Maciąg Grzegorz ZWZ 1 945 418 (543) 7,15 (-0,60) 1 945 418 (543) 7,15 (-0,60) 2017-06-26
Dębicki Zbigniew 1 725 955 6,88 (0,53) 1 725 955 6,88 (0,53) 2016-12-23
Dębicki Zbigniew 1 725 955 (220 000) 6,35 (-0,51) 1 725 955 (220 000) 6,35 (-0,51) 2016-12-23
Maciąg Grzegorz 1 944 875 7,75 (0,60) 1 944 875 7,75 (0,60) 2016-12-22
Maciąg Grzegorz 1 944 875 7,15 1 944 875 7,15 2016-12-22
Tetsuy Abe 1 079 573 (-20 000) 4,92 (-0,19) 1 079 573 (-20 000) 4,92 (-0,19) 2016-02-12
Dębicki Zbigniew 1 505 955 6,86 (0,86) 1 505 955 6,86 (0,86) 2016-02-12
Dębicki Zbigniew 1 505 955 (230 499) 6,00 (-0,38) 1 505 955 (230 499) 6,00 (-0,38) 2016-02-12
Tetsuy Abe 1 099 573 5,11 (0,10) 1 099 573 5,11 (0,10) 2015-09-07
Tetsuy Abe 1 099 573 5,01 1 099 573 5,01 2015-09-07
Bednarski Marek 6 552 332 65,52 (32,70) 6 552 332 65,52 (32,70) 2014-12-30
Bednarski Marek 6 552 332 32,82 (2,35) 6 552 332 32,82 (2,35) 2014-12-30
Bednarski Marek 6 552 332 30,47 (0,63) 6 552 332 30,47 (0,63) 2014-12-30
Bednarski Marek 6 552 332 (-532 807) 29,84 (-2,42) 6 552 332 (-533 407) 29,84 (-2,43) 2014-12-30
Bednarski Marek 7 085 139 32,26 (4,03) 7 085 739 32,27 (4,04) 2014-12-30
Bednarski Marek 7 085 139 28,23 (2,18) 7 085 739 28,23 (2,18) 2014-12-30
Bednarski Marek 7 085 139 (5 496 623) 26,05 (10,17) 7 085 739 (5 497 223) 26,05 (10,17) 2014-12-30
MBM Concept Lab sp. z o.o. 2 024 000 10,13 (0,72) 2 024 000 10,13 (0,72) 2014-12-19
MBM Concept Lab sp. z o.o. 2 024 000 9,41 (0,19) 2 024 000 9,41 (0,19) 2014-12-19
MBM Concept Lab sp. z o.o. 2 024 000 9,22 (1,16) 2 024 000 9,22 (1,16) 2014-12-19
MBM Concept Lab sp. z o.o. 2 024 000 8,06 (0,62) 2 024 000 8,06 (0,62) 2014-12-19
MBM Concept Lab sp. z o.o. 2 024 000 (1 883 503) 7,44 (5,79) 2 024 000 (1 883 503) 7,44 (5,79) 2014-12-19
Rogaliński Krzysztof na WZA 393 000 3,93 393 000 3,93 2014-06-30
Bednarski Marek na WZA 1 588 516 (313 094) 15,88 (0,88) 1 588 516 (313 094) 15,88 (0,88) 2014-06-30
Retman Andrzej 299 908 3,52 (1,52) 299 908 3,52 (1,52) 2014-01-21
Retman Andrzej 299 908 (-63 800) 2,00 (-2,27) 299 908 (-63 800) 2,00 (-2,27) 2014-01-21
Bednarski Marek 1 275 422 15,00 (2,25) 1 275 422 15,00 (2,25) 2014-01-17
Bednarski Marek 1 275 422 (103 000) 12,75 (-1,04) 1 275 422 (103 000) 12,75 (-1,04) 2014-01-17
Bednarski Marek 1 172 422 (43 906) 13,79 (0,52) 1 172 422 (43 906) 13,79 (0,52) 2014-01-16
Retman Andrzej 363 708 (-103 000) 4,27 (-1,22) 363 708 (-103 000) 4,27 (-1,22) 2014-01-14
Sitnik Tadeusz wraz z Janem Sitnikiem 400 000 (-25 100) 4,70 (-0,30) 400 000 (-25 100) 4,70 (-0,30) 2013-12-05
Sitnik Tadeusz wraz z Janem Sitnikiem 425 100 (-410 130) 5,00 (-4,82) 425 100 (-410 130) 5,00 (-4,82) 2013-12-04
C&M Hongkong Co Ltd. 253 808 (-431 888) 2,98 (-5,08) 253 808 (-431 888) 2,98 (-5,08) 2013-09-13
Bednarski Marek 1 128 516 (-146 500) 13,27 (-1,73) 1 128 516 (-146 500) 13,27 (-1,73) 2013-09-05
Bednarski Marek 1 275 016 (-146 357) 15,00 (-1,72) 1 275 016 (-146 357) 15,00 (-1,72) 2013-09-04
C&M Inc. 0 (-685 696) 0,00 (-10,00) 0 (-685 696) 0,00 (-10,00) 2013-08-06
C&M Hongkong Co Ltd. 685 696 8,06 685 696 8,06 2013-08-06
MBM Concept Lab sp. z o.o. 140 497 (-366 646) 1,65 (-4,31) 140 497 (-366 646) 1,65 (-4,31) 2013-07-31
Bednarski Marek 1 421 373 (-172 627) 16,72 (-5,01) 1 421 373 (-172 627) 16,72 (-5,01) 2013-07-30
Skórkiewicz Maciej 1 (-450 000) 0,00 (-5,29) 1 (-450 000) 0,00 (-5,29) 2013-07-15
Skórkiewicz Maciej 450 001 (-235 696) 5,29 (-2,77) 450 001 (-235 696) 5,29 (-2,77) 2013-07-11
MBM Concept Lab sp. z o.o. 507 143 5,96 507 143 5,96 2013-04-10
Sitnik Tadeusz wraz z Janem Sitnikiem 835 230 (307 230) 9,82 (2,12) 835 230 (307 230) 9,82 (2,12) 2013-03-29
Retman Andrzej 466 708 (242 298) 5,49 (2,43) 466 708 (242 298) 5,49 (2,43) 2013-03-29
Dębicki Zbigniew 1 275 456 6,38 (0,45) 1 275 456 6,38 (0,45) 2013-03-29
Dębicki Zbigniew 1 275 456 5,93 (0,12) 1 275 456 5,93 (0,12) 2013-03-29
Dębicki Zbigniew 1 275 456 5,81 (-9,19) 1 275 456 5,81 (-9,19) 2013-03-29
Dębicki Zbigniew 1 275 456 15,00 (2,25) 1 275 456 15,00 (2,25) 2013-03-29
Dębicki Zbigniew 1 275 456 (27 143) 12,75 (-5,26) 1 275 456 (27 143) 12,75 (-5,26) 2013-03-29
Retman Andrzej 224 410 (-142 298) 3,06 (-1,94) 224 410 (-142 298) 3,06 (-1,94) 2012-12-19
Retman Andrzej 366 708 5,00 (0,69) 366 708 5,00 (0,69) 2012-12-19
Retman Andrzej 366 708 (151 698) 4,31 (1,38) 366 708 (151 698) 4,31 (1,38) 2012-12-19
Dębicki Zbigniew 1 248 313 18,01 (0,99) 1 248 313 18,01 (0,99) 2012-12-13
Dębicki Zbigniew 1 248 313 17,02 (2,34) 1 248 313 17,02 (2,34) 2012-12-13
Dębicki Zbigniew 1 248 313 (3 100) 14,68 (-3,28) 1 248 313 (3 100) 14,68 (-3,28) 2012-12-13
Retman Andrzej 215 010 (90 720) 2,93 (1,14) 215 010 (90 720) 2,93 (1,14) 2012-12-11
Dębicki Zbigniew 1 245 213 (5 200) 17,96 (0,07) 1 245 213 (5 200) 17,96 (0,07) 2012-11-26
Dębicki Zbigniew 1 240 013 (4 700) 17,89 (0,07) 1 240 013 (4 700) 17,89 (0,07) 2012-11-23
Dębicki Zbigniew 1 235 313 (4 800) 17,82 (0,07) 1 235 313 (4 800) 17,82 (0,07) 2012-11-22
Dębicki Zbigniew 1 230 513 (5 200) 17,75 (-0,11) 1 230 513 (5 200) 17,75 (-0,11) 2012-11-21
Skórkiewicz Maciej 685 697 8,06 (-1,83) 685 697 8,06 (-1,83) 2012-10-18
Skórkiewicz Maciej 685 697 9,89 (0,54) 685 697 9,89 (0,54) 2012-10-18
Skórkiewicz Maciej 685 697 (257 136) 9,35 (3,10) 685 697 (257 136) 9,35 (3,10) 2012-10-18
Retman Andrzej 124 290 1,79 (0,10) 124 290 1,79 (0,10) 2012-10-18
Retman Andrzej 124 290 (64 290) 1,69 (0,82) 124 290 (64 290) 1,69 (0,82) 2012-10-18
Retman Andrzej 60 000 0,87 (0,01) 60 000 0,87 (0,01) 2012-07-26
Retman Andrzej 60 000 0,86 60 000 0,86 2012-07-26
Skórkiewicz Maciej 428 561 6,25 (0,07) 428 561 6,25 (0,07) 2012-06-30
Skórkiewicz Maciej 428 561 (-169 839) 6,18 (-7,78) 428 561 (-169 839) 6,18 (-7,78) 2012-06-30
Sitnik Tadeusz wraz z Janem Sitnikiem 528 000 7,70 (0,09) 528 000 7,70 (0,09) 2012-06-30
Sitnik Tadeusz wraz z Janem Sitnikiem 528 000 7,61 (0,41) 528 000 7,61 (0,41) 2012-06-30
Sitnik Tadeusz wraz z Janem Sitnikiem 528 000 7,20 (0,99) 528 000 7,20 (0,99) 2012-06-30
Sitnik Tadeusz wraz z Janem Sitnikiem 528 000 (-53 859) 6,21 (-7,36) 528 000 (-53 859) 6,21 (-7,36) 2012-06-30
Dębicki Zbigniew 1 225 313 17,86 (0,18) 1 225 313 17,86 (0,18) 2012-06-30
Dębicki Zbigniew 1 225 313 (-43 921) 17,68 (-0,83) 1 225 313 (-43 921) 17,68 (-0,83) 2012-06-30
C&M Inc. 685 696 10,00 (0,11) 685 696 10,00 (0,11) 2012-06-30
C&M Inc. 685 696 9,89 (0,54) 685 696 9,89 (0,54) 2012-06-30
C&M Inc. 685 696 9,35 (1,29) 685 696 9,35 (1,29) 2012-06-30
C&M Inc. 685 696 (257 136) 8,06 (-1,94) 685 696 (257 136) 8,06 (-1,94) 2012-06-30
Bednarski Marek 1 594 000 21,73 (2,98) 1 594 000 21,73 (2,98) 2012-06-30
Bednarski Marek 1 594 000 18,75 (-4,49) 1 594 000 18,75 (-4,49) 2012-06-30
Bednarski Marek 1 594 000 23,24 (0,25) 1 594 000 23,24 (0,25) 2012-06-30
Bednarski Marek 1 594 000 (523 000) 22,99 (-2,00) 1 594 000 (523 000) 22,99 (-2,00) 2012-06-30
Dębicki Zbigniew 1 269 234 (396 462) 18,51 (-1,85) 1 269 234 (396 462) 18,51 (-1,85) 2012-02-24
Biniaś Marcin 0 (-5 819) 0,00 (-0,13) 0 (-5 819) 0,00 (-0,13) 2011-07-15
Biniaś Marcin 5 819 (3 819) 0,13 (0,09) 5 819 (3 819) 0,13 (0,09) 2011-07-14
Dębicki Zbigniew 872 772 20,36 (7,64) 872 772 20,36 (7,64) 2011-06-15
Dębicki Zbigniew 872 772 (7 152) 12,72 (-7,47) 872 772 (7 152) 12,72 (-7,47) 2011-06-15
Dębicki Zbigniew 865 620 (8 500) 20,19 (0,19) 865 620 (8 500) 20,19 (0,19) 2011-06-09
Sitnik Tadeusz wraz z Janem Sitnikiem 581 859 13,57 (5,09) 581 859 13,57 (5,09) 2011-05-25
Sitnik Tadeusz wraz z Janem Sitnikiem 581 859 (515 321) 8,48 (6,93) 581 859 (515 321) 8,48 (6,93) 2011-05-25
Bednarski Marek 1 071 000 24,99 (9,38) 1 071 000 24,99 (9,38) 2011-05-25
Bednarski Marek 1 071 000 (990 644) 15,61 (13,74) 1 071 000 (990 644) 15,61 (13,74) 2011-05-25
Sitnik Tadeusz wraz z Janem Sitnikiem 66 538 (23 432) 1,55 (0,55) 66 538 (23 432) 1,55 (0,55) 2011-05-24
Bednarski Marek 80 356 (-38 144) 1,87 (-20,25) 80 356 (-38 144) 1,87 (-20,25) 2011-05-24
Biniaś Marcin 2 000 0,04 2 000 0,04 2011-04-18
Sitnik Jan 20 000 (-7 447) 3,73 (-1,39) 20 000 (-7 447) 3,73 (-1,39) 2011-04-07
Bednarski Marek 118 500 22,12 (19,36) 118 500 22,12 (19,36) 2011-04-07
Bednarski Marek 118 500 (-17 500) 2,76 (-22,62) 118 500 (-17 500) 2,76 (-22,62) 2011-04-07
Sitnik Jan 27 447 (-2 553) 5,12 (-0,48) 27 447 (-2 553) 5,12 (-0,48) 2011-04-06
Bednarski Marek 136 000 (-31 083) 25,38 (-5,80) 136 000 (-31 083) 25,38 (-5,80) 2011-04-06
Skórkiewicz Maciej 598 400 13,96 (5,24) 598 400 13,96 (5,24) 2011-03-31
Skórkiewicz Maciej 598 400 (523 400) 8,72 (-5,28) 598 400 (523 400) 8,72 (-5,28) 2011-03-31
Dębicki Zbigniew 857 120 (749 980) 20,00 857 120 (749 980) 20,00 2011-03-31
C&M Inc. 428 560 10,00 (3,75) 428 560 10,00 (3,75) 2011-03-31
C&M Inc. 428 560 (374 990) 6,25 (-3,75) 428 560 (374 990) 6,25 (-3,75) 2011-03-31
Dębicki Zbigniew 107 140 20,00 (17,50) 107 140 20,00 (17,50) 2011-03-08
Dębicki Zbigniew 107 140 (-17 860) 2,50 (-20,83) 107 140 (-17 860) 2,50 (-20,83) 2011-03-08
Dębicki Zbigniew 125 000 (-5 000) 23,33 (-0,93) 125 000 (-5 000) 23,33 (-0,93) 2011-03-07
Skórkiewicz Maciej 75 000 14,00 (12,25) 75 000 14,00 (12,25) 2011-01-10
Skórkiewicz Maciej 75 000 1,75 75 000 1,75 2011-01-10
Sitnik Tadeusz 43 106 1,00 (-7,04) 43 106 1,00 (-7,04) 2011-01-10
Sitnik Tadeusz 43 106 8,04 43 106 8,04 2011-01-10
Sitnik Jan 30 000 5,60 30 000 5,60 2011-01-10
Dębicki Zbigniew 130 000 24,26 130 000 24,26 2011-01-10
C&M Inc. 53 570 10,00 (8,75) 53 570 10,00 (8,75) 2011-01-10
C&M Inc. 53 570 1,25 53 570 1,25 2011-01-10
Bednarski Marek 167 083 31,18 167 083 31,18 2011-01-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2022-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2011-12-14 Prawo poboru 5:3
2011-04-05 Prawo poboru 1:7
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.