5,0400 zł
0,90% 0,0450 zł
Forever Entertainment SA (FOR)

Komunikaty spółki - FOREVEREN

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego kwartalnego za II kwartał 2022 roku.
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Wstępne szacunkowe wybrane wyniki finansowe Forever Entertainment SA za 2 kwartał oraz I półrocze 2022 roku
Dodatkowe informacje w zakresie zakupu pakietu akcji przez Prezesa Zarządu oraz przyjęcia zobowiązania czasowego ograniczenia zbywalności akcji.
Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu
Zmniejszenie udziału poniżej progu 20% w ogólnej liczbie głosów przez akcjonariusza
Aktualizacja harmonogramu premier gier.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2022 r.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok oraz wypłacie dywidendy
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.06.2022 r.
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do sprawy objętej porządkiem obrad ZWZ zwołanego na 13.06.2022 r.
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do sprawy objętej porządkiem obrad ZWZ zwołanego na 13.06.2022 r.
Zawarcie porozumienia ze spółką Jujubee S.A. dotyczącego wydania gry Kursk na Nintendo Switch
Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2022 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.