REKLAMA
BADANIE

FOREVER ENTERTAINMENT: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r. - korekta raportu EBI nr 1/2023

2023-01-12 17:51
publikacja
2023-01-12 17:51
Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”, „Spółka”) w związku z oczywistą omyłką pisarską w zakresie wskazania firmy Emitenta w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2023 r., niniejszym przekazuje korektę ww. raportu bieżącego. Błąd dotyczył wskazania firmy Emitenta jako „Forever Entertainment Studio S.A.” zamiast prawidłowo „Forever Entertainment S.A.”
Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż nie uległy zmianie deklarowane przez Spółkę terminy publikacji poszczególnych raportów okresowych. W związku z przedmiotową korektą, poniżej Zarząd Emitenta przekazuje pełną, skorygowaną treść raportu bieżącego EBI nr 1/2023:
„Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”, „Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2023 roku, zgodnie z którym:
- raport roczny za 2022 rok obrotowy zostanie opublikowany 21 marca 2023 r.
- raport okresowy za I kwartał 2023 r. zostanie opublikowany 15 maja 2023 r.
- raport okresowy za II kwartał 2023 r. zostanie opublikowany 14 sierpnia 2023 r.
- raport okresowy za III kwartał 2023 r. zostanie opublikowany 14 listopada 2023 r.

Ewentualne zmiany w powyższym zakresie zostaną przekazane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.”
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki