REKLAMA

FERRO S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

2020-01-23 14:17
publikacja
2020-01-23 14:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-23
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm. „Ustawa o Ofercie”)

Zarząd FERRO S.A. („Emitent”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757; „Rozporządzenie”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:
I. Raport roczny za rok obrotowy 2019 – termin publikacji w dniu 30.03.2020 roku.
II. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 – termin publikacji w dniu 30.03.2020 roku.
III. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe:
a. I kwartał 2020 roku – termin publikacji w dniu 19.05.2020 roku,
b. III kwartał 2020 roku – termin publikacji w dniu 19.11.2020 roku.
IV. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku zawierający skrócony raport jednostkowy – termin publikacji w dniu 17.09.2020 roku.

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie przekazywał skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym – skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-23 Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu
2020-01-23 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki