REKLAMA

FAMUR S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

2021-07-20 15:13
publikacja
2021-07-20 15:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ogloszenie_o_zwolaniu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekt_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie_z_wynagrodzen_Rady_Nadzorczej_oraz_Zarzadu_Famur.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_FMF_2020-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
21.07.14-uchwala_RN_FAMUR_S.A._w_sprawie_przyjecia_SoW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
regulamin-na-ewza-famur-sa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-20
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na
dzień 17.08.2021 roku na godzinę 12:00, w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. Wszelkie informacje i dokumenty, dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://famur.com/walne-zgromadzenie.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).
Załączniki
Plik Opis
ogłoszenie o zwołaniu.pdfogłoszenie o zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ z uzasadnieniem projektów uchwał oraz informacją o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji
projekt uchwal.pdfprojekt uchwal.pdf Projekty uchwał NWZ FAMUR S.A.
sprawozdanie z wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Zarządu Famur.pdfsprawozdanie z wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Zarządu Famur.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej FAMUR S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2020
Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach_FMF 2020-sig.pdfRaport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach_FMF 2020-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach
21.07.14-uchwała RN FAMUR S.A. w sprawie przyjęcia SoW.pdf21.07.14-uchwała RN FAMUR S.A. w sprawie przyjęcia SoW.pdf Uchwała nr 654/XIV/2021 Rady Nadzorc zej FAMUR S.A. z dnia 14
regulamin-na-ewza-famur-sa.pdfregulamin-na-ewza-famur-sa.pdf Regulamin dotyczący szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-20 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2021-07-20 Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki