Fundusze Europejskie ratunkiem na gigantyczne koszty energii? Wsparcie na „zielone” zmiany dla firm

2022-01-31 12:20
publikacja
2022-01-31 12:20
Fundusze Europejskie ratunkiem na gigantyczne koszty energii? Wsparcie na „zielone” zmiany dla firm
Fundusze Europejskie ratunkiem na gigantyczne koszty energii? Wsparcie na „zielone” zmiany dla firm
fot. V44images / / Shutterstock

Ceny energii elektrycznej nieubłaganie rosną. Podobnie jak koszty ogrzewania. Firmy w poszukiwaniu skutecznych długofalowych rozwiązań mogą otrzymać wsparcie z Funduszy Europejskich na „zielone” technologie i rozwiązania, które pomogą zaoszczędzić na kosztach energii. Przeanalizowaliśmy, z jakich rozwiązań mogą skorzystać przedsiębiorcy.

Rosnące koszty energii elektrycznej i ogrzewania mogą znacząco obciążyć budżety firm w Polsce. Przedsiębiorstwa, które szukają skutecznych długofalowych sposobów na m.in. zwiększanie efektywności energetycznej, wraz z instalacją urządzeń OZE mogą skorzystać z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Oferta wsparcia na poziomie krajowym

Propozycje w programach krajowych są dostępna bez wglądu na region, w którym działa przedsiębiorstwo, co do zasady duże przedsiębiorstwa mogą korzystać jedynie z oferty programów krajowych. W przeciwieństwie do oferty na poziomie regionalnym (tj. programów regionalnych, które regulują zasady wydawania Funduszy Europejskich w poszczególnych województwach, każde województwo ma swój program regionalny i odrębną ofertę), które są dedykowane tylko dla MŚP z konkretnego województwa.

Wśród propozycji wsparcia dla działalności gospodarczej na poziomie krajowym dostępne są trzy opcje na finansowanie „zielonych” rozwiązań i technologii:

  • oferta dla przedsiębiorstw z sektora energetyki, przemysłu i usług – środki na modernizacje budynków zakładowych, podnoszenie efektywności procesów wytwórczych i zwiększenie efektywności systemu obiegu mediów,
  • kredyty ekologiczne na wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, usług lub procesów, umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii (np. elektrycznej, gazowej) w danym przedsiębiorstwie (procesy) lub u odbiorcy końcowego (produkty, usługi),
  • gwarancje zabezpieczające spłatę kredytów bankowych (instrument gwarancyjny, finansowanie dłużne), łączenie wsparcia w formie gwarancji z finansowaniem części kosztów inwestycyjnych w formie dotacji do kapitału oraz kosztów odsetkowych w formie dopłaty do oprocentowania (w ramach jednej operacji).

Pieniądze dla firm na „zielone” zmiany z Funduszy Europejskich

Pierwsza propozycja na poziomie krajowym przeznaczona jest dla przedsiębiorstw o różnej wielkości z sektora energetyki, przemysłu i usług.  Należy do Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 FEnIKS. W ramach niej podmioty mogą skorzystać ze specjalnej oferty na modernizacje budynków zakładowych, podnoszenie efektywności procesów wytwórczych oraz zwiększenie efektywności systemu obiegu mediów. Dla sektora przemysłu i usług wsparcie finansowe skierowane będzie na:

  • modernizację energetyczną budynków zakładowych,
  • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
  • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia oraz instalację urządzeń OZE, a także zastąpienie wodoru pochodzącego z paliw kopalnych wodorem odnawialnym i niskoemisyjnym (jeżeli będzie to możliwe).

Wsparcie będzie miało formę instrumentów finansowych (np. preferencyjnych pożyczek czy kredytów, gwarancji bankowych) lub instrumentów mieszanych tj. instrumentów finansowanych np. kredytów, pożyczek połączonych z dotacją.

Kredyty ekologiczne dla MŚP

Kolejna forma wsparcia finansowego dla przedsiębiorców realizowana jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG 2021-2027) – są to kredyty ekologiczne. Kto może starać się o pieniądze z tej oferty? Pożyczka skierowana jest do MŚP oraz nowo zdefiniowanej w tym okresie planistycznym grupy przedsiębiorstw small mid-caps (mała spółka o średniej kapitalizacji – zatrudnienie powyżej 250 pracowników, ale nie więcej niż 499) i mid-caps (spółka o średniej kapitalizacji – zatrudnienie do 3000 pracowników). Kredyty ekologiczne są połączeniem finansowania dłużnego udzielanego przez banki komercyjne z bezzwrotnym wsparciem dotacyjnym,  czytamy w programie FENG.

Gwarancje zabezpieczające

Trzecia propozycja wsparcia dla przedsiębiorstw realizowana z Funduszy Europejskich to gwarancje zabezpieczające spłatę kredytów bankowych (instrument gwarancyjny, finansowanie dłużne). Z oferty skorzystają firmy, które zdecydują się na inwestycje zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw, w tym w zakresie modernizacji budynków, linii produkcyjnych, zakupu urządzeń ograniczających zużycie energii elektrycznej lub cieplnej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.

W ramach wsparcia można także otrzymać finansowanie kosztów inwestycyjnych i kapitału obrotowego w celu zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw, w tym kosztów ponoszonych przez instalatorów rozwiązań efektywnych energetycznie w związku z realizacją kontraktów na rzecz podmiotów trzecich (zamawiających).

Warunkiem skorzystania z tej oferty jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który będzie można sfinansować z dotacji. Przewidziana jest także alternatywa dla audytu tj. jeżeli przedsiębiorstwo przeprowadzi porównanie dwóch wariantów inwestycji i jeden z wariantów wykaże wartość dodaną, to wartość dodana może być objęta finansowaniem z dotacji. Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową w ocenie instytucji finansowej, ale mające trudności w dostępie do finansowania z powodu braku lub niewystarczającego zabezpieczenia spłaty zadłużenia.

Wsparcie z poziomu regionalnego dla firm MŚP

Oprócz wsparcia z Funduszy Europejskich na poziomie krajowym przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z oferty regionalnej. W ramach tej propozycji firmy mogą otrzymać instrumenty finansowe lub formy mieszane tj. instrumenty finansowe połączone z dotacją. Na jakie działania można przeznaczyć wsparcie? W szczególności następujące przedsięwzięcia: inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. W ramach poziomu regionalnego można pomoc na zrealizowanie prac termomodernizacyjnych obiektów, wdrożenie energooszczędnych technologii produkcji, zwiększenie udziału OZE, wprowadzenie systemów zarządzania energią.

Wsparcie przedsiębiorstw będzie mogło również obejmować projekty o charakterze prośrodowiskowym mające na celu np. zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby naturalne, w tym na energię elektryczną lub ciepło, jak również ograniczenie zużycia wody, czy wykorzystanie ciepła odpadowego. Zmniejszenie zużycia energii przez wsparte przedsiębiorstwa powinno przyczynić się również do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, a w efekcie do poprawy jakości powietrza w regionie.

Fundusze Europejskie na zwiększenie efektywności energetycznej

Jednym z celów szczegółowych unijnej polityki spójności, który został zawarty w umowie regulującej to, w jaki sposób będą wydawane unijne fundusze w latach 2021-2027 (tzw. Umowie Partnerstwa) jest  „Promowanie działań na rzecz efektywności energetycznej”.   Opisane powyżej rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców są jednym ze sposób jego realizacji.

fot. Materiał Partnera / 

Źródło:
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Powiązane: Energetyka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki