REKLAMA

EXCELLENCE S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją

2020-09-08 15:10
publikacja
2020-09-08 15:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-08
Skrócona nazwa emitenta
EXCELLENCE S.A.
Temat
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Excellence S.A. z siedzibą w miejscowości Lipa („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie papierowej do złożenia posiadanych dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki w Lipa 20A, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00 w celu ich dematerializacji.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki.
Niniejsze Wezwanie stanowi pierwsze Wezwanie spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-08 Dariusz Borowski członek zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki