ENERGOINSTAL S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2019 i raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

2020-04-22 12:44
publikacja
2020-04-22 12:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-22
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOINSTAL S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2019 i raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Energoinstal S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportów Spółki za rok 2019 i raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku.

Jednostkowy raport roczny za rok 2019 i skonsolidowany raport roczny za rok 2019 zostanie opublikowany w dniu 29 maja 2020 roku, zamiast jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku w dniu 29 kwietnia 2020 roku.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 29 czerwca 2020 roku zamiast jak poinformowano w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, w dniu 29 maja 2020 roku.

Szczegółowa podstawa prawna § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-22 Michał Więcek Prezes Zarządu
2020-04-22 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki