ELZAB: Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

2020-08-05 18:06
publikacja
2020-08-05 18:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-05
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 05.08.2020 r., został zawarty z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Aneks nr 6 do Umowy Wieloproduktowej zmniejszający limit kredytu wieloproduktowego z kwoty 49 100 tys. zł do kwoty 46 100 tys. zł, z terminem spłaty do 07.06.2023 r.
Na podstawie przedmiotowego Aneksu został udostępniony sublimit do wykorzystania w ramach kredytu obrotowego w rachunku bankowym w wysokości:
- 10 000 tys. zł od dnia 05.08.2020 r. do dnia 30.09.2021 r.
- 9 000 tys. zł od dnia 01.10.2021 r. do dnia 31.10.2021 r.
- 8 000 tys. zł od dnia 01.11.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.
- 7 000 tys. zł od dnia 01.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
- 6 000 tys. zł od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.01.2021 r.
- 5 000 tys. zł od dnia 01.02.2022 r. do dnia 28.02.2022 r.
- 4 000 tys. zł od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r.
- 3 000 tys. zł od dnia 01.04.2022 r. do dnia 30.04.2022 r.
- 2 000 tys. zł od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.05.2022 r.
- 1 000 tys. zł od dnia 01.06.2022 r. do dnia 30.06.2022 r.
Sublimit został objęty gwarancją udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych nr 3/PLG-FGP/2020 w kwocie 8 000 tys. zł, stanowiącej 80% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 30.09.2022 r.

Aneks wprowadza również zmianę w zakresie zabezpieczenia spłaty Umowy Wieloproduktowej. Zmiana zabezpieczeń dotyczy obniżenia wysokości kwoty hipoteki na nieruchomości z kwoty 73 650 tys. zł do kwoty 69 150 tys. zł. Zmianie ulegnie również oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 69 150 tys. zł (z kwoty 73 650 tys. zł)
Pozostałe warunki, w szczególności warunki finansowe, przedmiotowej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-05 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2020-08-05 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki