EKO EXPORT S.A.: Zmiana daty przekazywania raportu okresowego w roku obrotowym 2020.

2020-05-17 19:14
publikacja
2020-05-17 19:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-17
Skrócona nazwa emitenta
EKO EXPORT S.A.
Temat
Zmiana daty przekazywania raportu okresowego w roku obrotowym 2020.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Eko Export S.A. działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje o zmianie daty publikacji raportu okresowego w roku obrotowym 2020 wyznaczonego raportem bieżącym Emitenta nr 9/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok wyznaczona na dzień 20 maja 2020 r. zostaje przesunięta na dzień 5 czerwca 2020 r.

Daty publikacji pozostałych raportów okresowych Emitenta w roku 2020 nie ulegają zmianie. Zmiana dat publikacji raportów została dokonana z uwzględnieniem przepisów § 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych [Dz.U. z 2020 r. poz. 622].

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-17 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki