REKLAMA

DELKO S.A.: Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku.

2020-05-26 16:13
publikacja
2020-05-26 16:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-26
Skrócona nazwa emitenta
DELKO S.A.
Temat
Zmiana daty przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I
kwartał 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DELKO S.A. z siedzibą w Śremie („Emitent”) informuje o zmianie daty przekazania do publicznej
wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku („Raport kwartalny”).
Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. przekazanie Raportu kwartalnego miało
nastąpić w dniu 29 maja 2020 r. Zarząd Emitenta, w związku z panującą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi obostrzeniami i ograniczeniami, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Emitenta oraz Grupy kapitałowej DELKO, postanowił o zmianie terminu przekazania Raportu kwartalnego i wyznaczył nową datę jego przekazania na dzień 04 czerwca 2020 roku.
Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-26 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2020-05-26 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki