REKLAMA

DATAWALK S.A.: Sprzedaż do Departamentu Obrony USA. Sale to US Department of Defense.

2020-09-25 10:31
publikacja
2020-09-25 10:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-25
Skrócona nazwa emitenta
DATAWALK S.A.
Temat
Sprzedaż do Departamentu Obrony USA. Sale to US Department of Defense.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od spółki zależnej od Emitenta, tj. DataWalk Inc., o otrzymaniu zamówienia z DLT Solutions LLC w USA (“DLT”). Zamówienie dotyczy sprzedaży licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk w United States Department of Defense Office of Inspector General („DoD OIG”).

Oprogramowanie DataWalk zostanie wdrożone w celu wsparcia działalności DoD OIG w zakresie dochodzeń związanych z niegospodarnością i nadużyciami we wszystkich siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych, w szczególności w odniesieniu do umów związanych z finansowaniem pomocowym dotyczącym COVID-19.

Zarząd Spółki uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że pozyskane zamówienie ponownie potwierdza możliwość skutecznego konkurowania o projekty w federalnych instytucjach rządowych USA takich jak Departament Obrony oraz może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Ameryce Północnej.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that the Company’s subsidiary DataWalk Inc. has obtained a purchase order from DLT Solutions USA (“DLT”) for license sale of the DataWalk analytical platform to the United States Department of Defense Office of Inspector General (“DoD OIG”).

DataWalk software will be used in support of investigations of fraud, waste, and abuse across all United States Armed Forces, specifically regarding contracts related to recently released COVID-19 funds.

The Executive Board of the Company recognized the fact that obtaining this purchase order is confidential information, as this provides further confirmation of the Issuer’s ability to successfully service leading U.S. Federal Government agencies such as the Department of Defense, and may have a positive impact on the future competitive position of the Issuer’s Capital Group in North America.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-25 Sergiusz Borysławski Członek Zarządu
2020-09-25 Katarzyna Graczyk Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki