Ciech zadowolony z warunków rynkowych w III kwartale, czeka na wynik rozmów z Govorą

2019-09-11 15:00
publikacja
2019-09-11 15:00
Puls Biznesu

Ciech, który pokazał w drugim kwartale wynik znormalizowanej EBITDY zgodny z oczekiwaniami analityków, z optymizmem ocenia warunki rynkowe w trzecim kwartale. Prezes Dawid Jakubowicz czeka na wyniki rozmów z dostawcą pary CET Govora, które zdecydują o przyszłości zakładu w Rumunii.

Dawid Jakubowicz wskazuje, że w trzecim kwartale sytuacja na rynkach, na których działa grupa Ciechu jest dobra. Wyjątkiem jest segment automotive, na którym jednak grupa ma niewielką ekspozycję.

"Widzimy lekkie odbicie w Chinach, widzimy silny popyt na sodę i sód, widzimy dobre ceny. Patrzymy optymistycznie na trzeci kwartał” – powiedział w wywiadzie dla PAP Biznes prezes Jakubowicz.

Jest on też zadowolony z wyników grupy w drugim kwartale. Wskazuje, że gdyby dla porównania z tym samym okresem ubiegłego roku odliczyć utworzone teraz rezerwy w segmencie energetyki w Niemczech i na program motywacyjny, to wynik operacyjny grupy wykazałby poprawę rok do roku o 32 mln zł.

"Wypracowaliśmy wyniki zgodne z oczekiwaniami rynku, nasz znormalizowany wynik EBITDA jest bardzo dobry. Pozytywnie jeśli chodzi o przychody i EBITDĘ wpłynęły ceny sody i soli plus wyniki przejętego Proplanu, a także wyższa sprzedaż krzemianów w efekcie przebudowy jednego z pieców w 2018 roku” – powiedział.

EBITDA znormalizowana Ciechu w drugim kwartale 2019 roku wyniosła 175,7 mln zł wobec 174,1 mln zł konsensusu PAP Biznes, a zysk netto jednostki dominującej Ciechu wyniósł 19,4 mln zł. Przychody grupy w tym okresie wyniosły 944,6 mln zł wobec konsensusu opracowanego przez PAP Biznes na poziomie 954,2 mln zł. Grupa odnotowała w drugim kwartale 61,3 mln zł zysku operacyjnego.

Na wyniki pozytywnie wpłynęło m.in. osłabienie złotego i lei w stosunku do euro i dolara, niższe niż przed rokiem ceny gazu, a także wyższe ceny surowców energetycznych i certyfikatów CO2. Główne segmenty operacyjne utrzymały wysoką marżę EBITDA - w segmencie sodowym wyniosła ona 25 proc., a w segmencie krzemiany i szkło 21 proc.

W analogicznym okresie 2018 roku Ciech miał 933,5 mln zł przychodów, 124,2 mln zł EBIT, 188,2 mln zł EBITDA i 98,6 mln zł zysku netto.

CIECH CZEKA NA EFEKTY ROZMÓW W RUMUNII

Na raportowane wyniki Ciechu wpłynęło utworzenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów w związku z ryzykiem zaprzestania dostaw pary technologicznej przez CET Govora i związanymi z tym przygotowaniami do ewentualnego zatrzymania produkcji w rumuńskim zakładzie grupy (wpływ na wynik netto na poziomie -37 mln zł).

"Zgodnie z MSR musieliśmy dokonać testu na utratę wartości, przejrzeć aktywa i ocenić ich zdolność do generowania w przyszłości przepływów pieniężnych. Są dwa scenariusze rozmów z naszym dostawcą pary: albo się porozumiemy, albo nie. Przypisaliśmy obu scenariuszom po 50 proc. prawdopodobieństwa” – powiedział Jakubowicz.

"Jeśli osiągniemy porozumienie, to ten odpis w trzecim kwartale zostanie rozwiązany, jeśli nie - będziemy musieli dołożyć do rezerw drugie 37 mln zł. Zakładam, że negocjacje będą trwały do 18 września, cały czas deklarujemy gotowość do porozumienia, natomiast ekonomicznie nie możemy przyjąć kolejnej podwyżki ceny. Kwota odpisu podlegała normalizacji, więc nasza EBITDA nieznormalizowana w drugim kwartale wynosi 138 mln zł, a po normalizacji 176 mln zł” – dodał.

Brak porozumienia z elektrociepłownią CET Govora będzie oznaczać, że produkcja w Rumunii zostanie wstrzymana ze względu na zatrzymanie dostaw pary technologicznej.

„Nie akceptujemy zaproponowanej podwyżki, oznaczającej wzrost ceny o ponad 135 proc. z uwzględnieniem kosztów certyfikatów CO2, bo to by się wiązało z generowaniem trwałych strat na poziomie cash flow i EBITDA. Mamy wyznaczone granice w rozmowach, określone czynnikami ekonomicznymi, czyli zyskownością produkcji” – powiedział Jakubowicz.

PROGRAM MOTYWACYJNY ZMNIEJSZY EBITDĘ CO KWARTAŁ O OKOŁO 5 MLN ZŁ, BEZ NOWYCH REZERW NA PODATKI

Wpływ na wyniki grupy Ciech w drugim kwartale miało też utworzenie rezerwy na uruchomiony wiosną program motywacyjny dla menadżerów grupy związany z realizacją strategii na lata 2019-2021 (wpływ na znormalizowany wynik EBITDA na poziomie -10 mln zł).

„Rezerwa na program motywacyjny nie podlega normalizacji, to nowe zdarzenie. Będzie się ono powtarzało w kolejnych okresach, do końca 2021 roku. Szacujemy, że wpływ kwartalny tej rezerwy to ok. 5 mln zł, natomiast będzie on zależał od kształtowania się składowych wpływających na program w danym okresie. Będzie to obciążało w kolejnych okresach EBITDĘ znormalizowaną” – powiedział Jakubowicz.

Wynik EBITDA został obciążony również niższym wynikiem na energetyce w Ciech Soda Deutschland (-19 mln zł rdr) głównie w efekcie niższego bonusu za 2018 z tytułu tzw. unikniętych opłat za korzystanie z sieci.

Ciech nie dokonał natomiast żadnych istotnych nowych rezerw na toczące się postępowania dotyczące kwestionowanych przez Urzędy Skarbowe zobowiązań podatkowych za poprzednie lata. Prezes Jakubowicz poinformował, że na chwilę obecną wszystkie konieczne rezerwy z tego tytułu zostały już utworzone w poprzednich okresach i na ten moment nie ma potrzeby tworzenia nowych.

Łączna wartość potencjalnych zobowiązań grupy Ciech wykazana w raporcie półrocznym to około 144 mln zł CIT (plus odsetki) i około 64 mln zł z tytułu podatku VAT, z czego uregulowano odpowiednio 68 i 43 mln zł.

„Wszystko co było konieczne na ten moment zostało ujęte w rezerwach i nic istotnego, nowego w ostatnim okresie nie tworzyliśmy. Dużą część również zapłaciliśmy. Natomiast chciałbym podkreślić, że zarówno my jak i nasi doradcy podatkowi nie zgadzamy się ze stanowiskiem kontrolujących w każdej sprawie i podejmujemy już dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań” – powiedział prezes Ciechu.

MNIEJSZE WYDATKI NA INWESTYCJE, STRATEGIA ZGODNIE Z PLANEM

W drugim kwartale grupa Ciech pozyskała dodatkowe finansowanie w wysokości 500 mln zł na realizację celów strategicznych. Grupa przeznaczyła na inwestycje rozwojowe około 130 mln zł.

"Wydaliśmy mniej niż przed rokiem, ponieważ wprowadziliśmy bardziej restrykcyjną procedurę zatwierdzania wydatków CAPEX, chcemy uważnie analizować każdą wydawaną złotówkę. Zgodnie ze strategią akceptujemy, poza wydatkami odtworzeniowymi, tylko takie wydatki, które dają nam stopę zwrotu co najmniej 15 proc.” – powiedział prezes Ciechu.

"Prowadzimy analizy poszczególnych węzłów produkcyjnych w celu uzyskania korzyści wynikających z planowania zakupów odtworzeniowych w przyszłości. Chcemy wiedzieć, jakie urządzenia będą musiały być wymieniane w perspektywie trzech, pięciu czy siedmiu lat, kończymy z kupowaniem ad-hoc. Aktywnie zarządzamy też kapitałem obrotowym” – dodał.

Prezes Dawid Jakubowicz ocenia, że Ciech realizuje zgodnie z planem cel osiągnięcia ponad 900 mln zł znormalizowanego wyniku EBITDA w 2021 roku.

"Głównymi motorami osiągnięcia tego celu są realizowane i uruchamiane inwestycje rozwojowe – wejście na rynek sody oczyszczonej, uruchomienie produkcji w nowej warzelni soli w Niemczech czy intensywny rozwój produktów w biznesie agro i wzrost udziału sprzedaży zagranicznej środków ochrony roślin” – powiedział.

Inwestycje rozwojowe grupy Ciech powinny przynieść 2/3 planowanego wzrostu znormalizowanego wyniku EBITDA pomiędzy 2018 a 2021 rokiem.

"Drugim filarem odpowiedzialnym za zwiększenie rentowności grupy będzie udoskonalenie procesu produkcji i usprawnienie energetyki – kluczowego elementu dla wydajności biznesu sodowego. To powinno przynieść nam 1/4 planowanego wzrostu znormalizowanej EBITDA do 2021 roku, w porównaniu do wyników z 2018 roku” – powiedział Jakubowicz.

Trzeci element to wzrost organiczny, umacnianie pozycji na rynku sody kalcynowanej i soli, wsparte inicjatywami z obszaru innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności Ciechu w długim terminie.

Piotr Rożek (PAP Biznes)

pr/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki