REKLAMA

CZERWONA TOREBKA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze

2022-08-23 12:50
publikacja
2022-08-23 12:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-23
Skrócona nazwa emitenta
CZERWONA TOREBKA S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 1/2022 z dnia 3 lutego 2022 roku (dalej „RB1”), niniejszym informuje, iż na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), dokonuje zmiany terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022 opisanych w RB1, w następującym zakresie:

Skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku zgodnie z RB1 publikacja raportu planowana była na dzień 26 sierpnia 2022 r. Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu będzie dzień 30 września 2022r.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-23 Mateusz Świtalski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki