REKLAMA

CZERWONA TOREBKA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

2019-08-26 15:40
publikacja
2019-08-26 15:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-26
Skrócona nazwa emitenta
CZERWONA TOREBKA S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Czerwona Torebka S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 roku informuje, niniejszym, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu okresowego: Skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku.

Zgodnie z treścią raportu nr 3/2019 z dnia 25.01.2019 r. publikacja wyżej wymienionego raportu planowana była na dzień 30.08.2019 r. Zarząd Emitenta informuje, że nową datą publikacji raportu będzie dzień 10.09.2019 r.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-26 Mateusz Świtalski Prezes Zarządu
2019-08-26 Natasza Świtalska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki