REKLAMA
ZAGŁOSUJ

CYFROWY POLSAT S.A.: Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

2021-11-29 20:42
publikacja
2021-11-29 20:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_11_29_ZS_zawiadomienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021_11_29_Reddev_Notification_to_CP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-29
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Zygmunta Solorza oraz Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr.

Spółka przekazuje treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
2021 11 29 ZS zawiadomienie.pdf2021 11 29 ZS zawiadomienie.pdf Zawiadomienie od Pana Zygmunta Solorza
2021 11 29 Reddev Notification to CP.pdf2021 11 29 Reddev Notification to CP.pdf Zawiadomienie od Reddev Investments Limited

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Information on
the change of the share in the total number of votes at the General
Meeting of Cyfrowy Polsat S.A.


The Management Board of
Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby informs that on 29 November
2021 the Company received notifications pursuant to Article 69 of the
Act of July 29, 2005 on public offering and the conditions of
introducing financial instruments to an organized system of trading and
on public companies from Mr. Zygmunt Solorz and Reddev Investments
Limited with its registered office in Limassol, Cyprus.


The received notifications
constitute attachments to this current report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2021-11-29 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2021-11-29 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki