REKLAMA

CSY S.A.: Przejęcie spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu

2020-10-01 17:55
publikacja
2020-10-01 17:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
CSY S.A.
Temat
Przejęcie spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CSY S.A. z siedzibą w Iławie dalej: "Emitent" informuje, iż w dniu 30 września 2020 roku, podpisana została umowa, na mocy której Emitent objął 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł tj. za łączną cenę emisyjną 16.000.000 złotych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Sieprawiu.

W zamian Emitent zbył pakiet 51% udziałów w spółce fotowoltaicznej SEMPER POWER sp. z o.o. z siedzibą w Krupski Młyn odpowiadający wartości objętych akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 Grzegorz Wrona Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki