REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawieszenie negocjacji w sprawie zaangażowania kapitałowego w Columbus

2022-07-01 10:08
publikacja
2022-07-01 10:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawieszenie negocjacji w sprawie zaangażowania kapitałowego w Columbus
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 1 lipca 2022 r. podjął decyzję o zawieszeniu negocjacji dotyczących zaangażowania kapitałowego w Columbus, prowadzonych z grupą inwestycyjną ze Stanów Zjednoczonych (dalej: Fundusz). Zarząd przypomina, iż negocjacje prowadzone są w związku z podpisaniem 27 kwietnia 2022 r. Term-Sheet, o czym Columbus informował w drodze raportu ESPI nr 16/2022 (a następnie o przedłużeniu okresu obowiązywania Term-Sheet w drodze raportu ESPI nr 23/2022 z dn. 27 maja 2022 r.).
Powodem zawieszenia negocjacji jest brak uzasadnienia ekonomicznego w chwili obecnej dla tej transakcji, w związku z niską kapitalizacją Columbus oraz mniejszą płynnością akcji w obrocie giełdowym z uwagi na przeniesienie akcji Columbus do notowań jednolitych, gdyż wartość finansowania jaką Columbus może pozyskać, jest skorelowana z wielkością obrotów na akcjach. Ponadto, opisane powyżej czynniki uniemożliwiają Columbus wywiązanie się z ustaleń dotyczących zapewnienia Funduszowi w ciągu 12 miesięcy od podpisania właściwej umowy inwestycyjnej akcji o wartości co najmniej 45 mln zł.
Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż po ustaniu opisanych wyżej przesłanek oraz w przypadku wyrażenia dalszej woli inwestycji przez Fundusz, rozważy wznowienie negocjacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-01 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki