REKLAMA

CI GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 9 października 2020 r.

2020-10-09 17:05
publikacja
2020-10-09 17:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-09
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 9 października 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 października 2020 r. („NWZ”), byli:

a) Pan Marek Tymiński, który dysponował na NWZ głosami w liczbie 52 663 570 z posiadanych akcji w liczbie 52 663 570. Stanowiło to 89,33% w liczbie głosów na tym NWZ oraz 32,52% w ogólnej liczbie głosów w Spółce według stanu na dzień rejestracji akcjonariuszy na NWZ oraz 28,79% według stanu na dzień odbycia NWZ;
b) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gier i Innowacji, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MID CAPS+, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+, Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji, reprezentowane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, dysponujący łącznie na NWZ głosami w liczbie 3 818 357 z posiadanych akcji w liczbie 3 818 357. Stanowiło to 6,48% w liczbie głosów na tym NWZ oraz 2,36% w ogólnej liczbie głosów w Spółce według stanu na dzień rejestracji akcjonariuszy na NWZ oraz 2,09% według stanu na dzień odbycia NWZ.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-09 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki