REKLAMA

CAPITAL PARK S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 7/2021 - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku.

2021-07-08 11:41
publikacja
2021-07-08 11:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_raportu_biezacego_nr_7_K.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-07-08
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL PARK S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 7/2021 - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z zaistnieniem oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na błędnym zapisaniu słownie liczby stanowiącej odpowiedni procent w kapitale zakładowym Spółki, omyłkowym zapisaniu liczby akcji stanowiącej procent ogólnej liczby głosów oraz wskazania błędnej daty odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w załączniku nr 1 do Raportu Bieżącego nr 7/2021, Spółka podaje do wiadomości skorygowany Raport Bieżący nr 7/2021.

Spółka podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 93.633.455 akcji, stanowiących 86,43 % kapitału zakładowego, reprezentujący 93.633.455 akcji głosów, co stanowi 86,43 % ogólnej liczby głosów.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do raportu bieżącego nr 7 K.pdfZałącznik do raportu bieżącego nr 7 K.pdf wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-08 Marcin Juszczyk Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki