REKLAMA

Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2021 roku

2021-05-05 10:49
publikacja
2021-05-05 10:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, o wstępnych, szacunkowych przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Spółki za pierwszy kwartał 2021 roku.

Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Emitenta za pierwszy kwartał 2021 r. wyniosły 425.131 tys. zł co stanowi wzrost o 97.355 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego.
Jednostkowy zysk operacyjny Emitenta za pierwszy kwartał 2021 r. wyniósł 46.641 tys. zł co stanowi wzrost o 40.602 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego.
Jednostkowy wynik finansowy netto Emitenta za pierwszy kwartał 2021 r. wyniósł 30.644 tys. zł co stanowi wzrost o 28.600 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego.

Wzrost przychodów netto ze sprzedaży związany jest głównie z dużym popytem na wyroby stalowe oraz dużą dynamiką wzrostu cen w pierwszym kwartale 2021 roku.
Wzrost wyników finansowych jest efektem właściwego wykorzystania dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz wzrostu cen wyrobów stalowych.

Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego Grupy Bowim, na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie dysponuje wstępnymi wynikami skonsolidowanymi za pierwszy kwartał 2021 r.

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2021 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 08.01.2021 r.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany przychodów i wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2021-05-05 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki