REKLAMA

Bowim: Podpisanie przez Emitenta Umowy ramowej z Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

2022-07-26 14:05
publikacja
2022-07-26 14:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-26
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Podpisanie przez Emitenta Umowy ramowej z Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu Umowy ramowej pomiędzy Emitentem (zwanym dalej: „Dostawcą”) oraz Przedsiębiorstwem Budowy Kopalń PeBeKa S.A. z siedzibą w Lubinie (zwanym dalej: „Odbiorcą”) w zakresie zakupu i dostawy fabrycznie nowych rur okładzinowych, który będzie realizowany za pośrednictwem Umów wykonawczych.

W ramach realizacji Umowy Odbiorca może zawierać z Dostawcą Umowy wykonawcze w miarę występowania zapotrzebowania u Odbiorcy na objęte Umową materiały, z zachowaniem procedur postępowania określonych w Umowie.

Odbiorca może zawierać z Dostawcą Umowy wykonawcze do łącznej maksymalnej szacunkowej kwoty netto w wysokości 95 mln PLN powiększonej o podatek VAT.

Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31.12.2024 roku.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Stronom będzie przysługiwało prawo zastosowania kar umownych określonych w Umowie.

Zarząd Emitenta z uwagi na wartość Umowy uznaje ją za istotną.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-26 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2022-07-26 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki