BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Zmiany w składzie zarządu Spółki British Automotive Holding S.A.

2019-11-04 19:46
publikacja
2019-11-04 19:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-04
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Zmiany w składzie zarządu Spółki British Automotive Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), British Automotive Holding S.A. [Emitent; Spółka] informuje, iż w dniu 4 listopada 2019 roku Pan Gian Leonardo Fea złożył rezygnację z uczestnictwa w Zarządzie Spółki, z powodów osobistych, ze skutkiem na dzień 4 listopada 2019 r.

Emitent informuje jednocześnie, że w dniu 4 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Arkadiusza Miętkiewicza w skład Zarządu Emitenta i powierzenia Panu Arkadiuszowi Miętkiewiczowi pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Poniżej Emitent przekazuje informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanego w skład Zarządu Pana Arkadiusza Miętkiewicza:

Pan Arkadiusz Miętkiewicz studiował w latach 1988 - 1993 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska obejmują 26 lat doświadczenia w motoryzacji:
- 10 lipca do 31 października 2019 roku - Prezes Zarządu Ursus S.A.,
- 15 stycznia 2018 do 11 marca 2019 roku - Wiceprezes Zarządu British Automotive Holding S.A.,
- 1 lipca 2015 do 11 marca 2019 roku - Dyrektor Zarządzający, a od 20 października 2015 do 11 marca 2019 roku również Wiceprezes Zarządu British Automotive Polska S.A. - Generalny Importer marek Jaguar i Land Rover w Polsce,
- 1993 - 2015 - Iberia Motor Company S.A. i grupa spółek, m.in.:
- 1993 - 2005 - Iberia Motor Company S.A. - Generalny Importer marki SEAT w Polsce - od Asystenta Sieci Dilerskiej - do Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu,
- 2005 - 2012 - CEO Formula Motor Ukraina Z.A.O. z siedzibą w Kijowie - Generalny Importer marki SEAT na Ukrainie,
- 2007 - 2011 - CEO Iberia Motor Rus Z.A.O. z siedzibą w Moskwie - Generalny Importer marki SEAT w Federacji Rosyjskiej,
- 2011 - 2015 - CEO Automotive Europe Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i O.O.O. z siedzibą w Kijowie, Ukraina - Generalny Importer marki BYD (samochody i autobusy elektryczne),
- 2006 - 2010 - CEO First Truck International Sp. z o.o. - Generalny Importer pojazdów dostawczych LDV (Wielka Brytania)i GAZ (Rosja).
Poza wymienionymi funkcjami, Pan Arkadiusz Miętkiewicz był członkiem licznych Rad Nadzorczych m.in. wymienionych spółek, jak również związanych z Sixt Rent a Car (franczyza w Polsce), czy Harley Davidson (Generalny Importer w Polsce).

Pan Arkadiusz Miętkiewicz jest jedynym wspólnikiem i jednocześnie członkiem organu w krajowej spółce kapitałowej, która nie rozpoczęła prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Pan Arkadiusz Miętkiewicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Arkadiusz Miętkiewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.


Wobec powyższego aktualny skład Zarządu Emitenta jest następujący:
Mariusz Wojciech Książek – Prezes Zarządu,
Arkadiusz Miętkiewicz – Wiceprezes Zarządu,
Arkadiusz Rutkowski – Wiceprezes Zarządu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-04 Katarzyna Twarowska Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki