REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

BORYSZEW: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku

2022-08-03 09:37
publikacja
2022-08-03 09:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-03
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2022 roku, którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym Spółki nr 2/2022 (z dnia 24 stycznia 2022 roku), na dzień 12 sierpnia 2022 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2022 roku.


Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-03 Wojciech Kowalczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki