REKLAMA

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Podjęcie przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uchwały o wycofaniu akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym

2021-08-27 20:07
publikacja
2021-08-27 20:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-27
Skrócona nazwa emitenta
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
Temat
Podjęcie przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uchwały o wycofaniu akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej Emitent), działając na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje iż w dniu 27 sierpnia 2021 roku, powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 847/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie wycofania z obrotu na głównym rynku GPW akcji Emitenta.
Zgodnie z w/w uchwałą, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia Emitentowi zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym 2.066.267 akcji, oznaczonych kodem PLBIKPT00014, z dniem 2 września 2021 roku nastąpi wycofanie tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW. Zgodnie z treścią w/w uchwały zlecenia maklerskie na akcje Emitenta, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 1 września 2021 roku (włącznie), tracą ważność.
W wykonaniu w/w uchwały z obrotu na rynku regulowanym wykluczonych zostanie 2.066.267 akcji Emitenta tj. 900.000 akcji serii H, 1.130.000 akcji serii I oraz 36.267 akcji serii J.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-27 Mirosław Koszany Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki