REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

B3SYSTEM: Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 25 lipca 2016 roku i ogłoszenie przerwy w obradach.

2016-07-25 14:53
publikacja
2016-07-25 14:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-25
Skrócona nazwa emitenta
B3SYSTEM
Temat
Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 25 lipca 2016 roku i ogłoszenie przerwy w obradach.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd B3System S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 lipca 2016 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło przerwę w obradach do dnia 10 sierpnia 2016 roku do godz. 11.00

Uchwała Nr 1
z dnia 25 lipca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Katarzynę Borkowską.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr 2
z dnia 25 lipca 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: B3System S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przerwy o obradach
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 10 (dziesiątego) sierpnia 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku do godziny 11.00 (jedenastej zero zero).
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 100.000 akcji, co stanowi 4,04% kapitału zakładowego Spółki, oddano 100.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 100.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-07-25 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki