ARTIFEX MUNDI S.A.: Wyznaczenie daty Update 0 gry Bladebound – aktualizacja informacji

2019-02-01 18:44
publikacja
2019-02-01 18:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-01
Skrócona nazwa emitenta
ARTIFEX MUNDI S.A.
Temat
Wyznaczenie daty Update 0 gry Bladebound – aktualizacja informacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”), w nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 35/2018 z 21 grudnia 2018 r. informuje o przesunięciu terminu zakończenia globalnej propagacji aktualizacji gry Bladebound („Gra”), zmieniającej silnik gry („Update 0”) z 31 stycznia 2019 r. na 28 lutego 2019 r.

Zmiana terminu zakończenia propagacji Update 0 nie wpływa na harmonogram kolejnych aktualizacji Gry, mających bezpośrednio wpływać na jej potencjał komercyjny i bieżące wyniki komercjalizacji Gry.

Bladebound jest dla Spółki projektem strategicznym o istotnym potencjalne rynkowym. W ocenie Zarządu Spółki Update 0, a także umożliwiony po jego przeprowadzeniu dalszy rozwój Gry, może mieć pozytywny efekt na popularność Bladebound oraz jakość rozgrywki, a w rezultacie istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Gra oferowana jest w modelu free-to-play z opcjonalnymi mikropłatnościami.

W świetle powyższego Zarząd Spółki uznał informację o dacie udostępniania Update 0 za informację poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-01 Tomasz Grudziński Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki