REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Publikacja raportu za 4 kwartały 2022 roku przez spółkę zależną

2023-02-02 08:01
publikacja
2023-02-02 08:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-02
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Publikacja raportu za 4 kwartały 2022 roku przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 2 lutego 2023 roku Zarząd spółki zależnej Rottneros AB („Rottneros”), notowanej na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, dokonał publikacji raportu za 4 kwartały 2022 roku o następujących parametrach:

Za 4 kwartały 2022 roku:
MLN SEK

Przychód 2.980
EBITDA 691
Wynik netto 565

MLN PLN

Przychód 1.314
EBITDA 305
Wynik netto 249

EBITDA - Zysk operacyjny przed umorzeniem, amortyzacją i odpisami

Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki roczne 2022 roku osiągnięte przez Grupę Arctic Paper.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 1/2023


Dated: 2nd February 2023


Subject: Publication of interim 4Q 2022 report by subsidiary company


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information


Management Board of Arctic Paper S.A.(“Company”, “Issuer”) herewith
announces that on 2nd February 2023 the Management of the Company’s
subsidiary Rottneros AB (“Rottneros”), which is listed on NASDAQ
Stockholm, has published the interim 4Q 2022 report with the following
parameters:

YTD 4Q 2022


MLN SEK


Revenues 2,980


EBITDA 691


Net result 565


MLN PLN


Revenues 1,314


EBITDA 305


Net result 249

EBITDA - Operating income before depreciation, amortization and
impairment charges.


Management Board of Arctic Paper S.A. indicates that above Company’s
subsidiary results will have a significant impact on Arctic Paper
Group’s consolidated annual 2022 results.


Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-01 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2023-02-01 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki