REKLAMA

ALLEGRO.EU S.A.: Dokooptowanie Pana Roya Perticucciego do rady dyrektorów na stanowisko dyrektora Allegro.eu i powołanie na stanowisko prezesa grupy Allegro

2022-09-21 14:08
publikacja
2022-09-21 14:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-21
Skrócona nazwa emitenta
ALLEGRO.EU S.A.
Temat
Dokooptowanie Pana Roya Perticucciego do rady dyrektorów na stanowisko dyrektora Allegro.eu i powołanie na stanowisko prezesa grupy Allegro
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2022 z 4 lipca 2022 r., rada dyrektorów Allegro.eu (“Spółka”) dokooptowała Pana Roya Perticucciego na stanowisko dyrektora Spółki i powołała go na stanowisko prezesa grupy Allegro, ze skutkiem od dnia 21 września 2022 r.

Pan Roy Perticucci zastępuje pana Françoisa Nuytsa, który złożył rezygnację ze stanowiska skuteczną z dniem 31 sierpnia 2022 r., na pozostały okres kadencji pana Nuytsa, tj. do dnia 1 września 2026 r., zgodnie z 441-2 i 441-4 luksemburskiej ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych (z późniejszymi zmianami).

Rada dyrektorów postanowiła zwołać walne zgromadzenie Spółki w celu potwierdzenia przez akcjonariuszy powołania pana Roya Perticucciego na stanowisko dyrektora Spółki. Informacja o zwołaniu walnego zgromadzenia zostanie opublikowana osobnym raportem bieżącym.

Allegro.eu, société anonyme, adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


21 September 2022

Current report No. 33/2022

Legal basis: Article 17 MAR – inside information

Title: Co-optation of Mr. Roy Perticucci as a director of Allegro.eu and
appointment as chief executive officer of the Allegro group

With reference to the current report No. 29/2022 of 4 July 2022, the
board of directors of Allegro.eu (the "Company") has co-opted Mr. Roy
Perticucci as a director of the Company and has appointed him as chief
executive officer of the Allegro group with effect as of 21 September
2022.

Mr. Roy Perticucci replaces Mr. François Nuyts who resigned from office
with effect as of 31 August 2022, for the remaining period of Mr Nuyts'
term of office, i.e., until 1 September 2026, in accordance with
articles 441-2 and 441-4 of the Luxembourg Law of 10 August 1915 on
commercial companies (as amended).

The Board of directors decided to convene the general meeting of the
Company to confirm the appointment of Mr. Roy Pertucucci as a director
of the Company by shareholders. The convening notice will be published
in a separate current report.
Allegro.eu, société anonyme, registered office: 1, rue Hildegard von
Bingen, L – 1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg: B214830.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-21 Roy Perticucci Director
2022-09-21 Franciszek Rychlik Disclosure Officer
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki