REKLAMA

ALL IN! GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.

2022-06-03 09:30
publikacja
2022-06-03 09:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ALG_ogloszenie-ZWZ_2022_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ALG_projekty_uchwal_ZWZ_2022_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ALG_ogolna_liczba_akcji-ZWZ_2022_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ALG_Formularz_do_wykonywania_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_2022_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ALG_pelnomocnictwo_OF-ZWZ_2022_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ALG_pelnomocnictwo_OP-ZWZ_2022_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
alg_2021-12-31_pl.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ALG_2021-2022-04-28.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_ALG_2021-2022-04-28.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
SSZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
SZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-03
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki, przy os. Bohaterów Września 82 w Krakowie (31-621).
Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.
Ponadto Zarząd informuje o proponowanych zmianach §18 ust. 4 Statutu Spółki:
- obecnie obowiązująca treść:
„4. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.”
- proponowana nowa treść:
„4. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej o przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki.”

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
ALG_ogłoszenie-ZWZ 2022_.pdfALG_ogłoszenie-ZWZ 2022_.pdf
ALG_projekty uchwał ZWZ 2022_.pdfALG_projekty uchwał ZWZ 2022_.pdf
ALG_ogolna_liczba_akcji-ZWZ 2022_.pdfALG_ogolna_liczba_akcji-ZWZ 2022_.pdf
ALG_Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ 2022_.pdfALG_Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ 2022_.pdf
ALG_pełnomocnictwo_OF-ZWZ 2022_.pdfALG_pełnomocnictwo_OF-ZWZ 2022_.pdf
ALG_pełnomocnictwo_OP-ZWZ 2022_.pdfALG_pełnomocnictwo_OP-ZWZ 2022_.pdf
alg_2021-12-31_pl.zipalg_2021-12-31_pl.zip
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ALG_2021-2022-04-28.xhtmlJednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ALG_2021-2022-04-28.xhtml
Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_ALG_2021-2022-04-28.xhtmlSprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_ALG_2021-2022-04-28.xhtml
SSZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtmlSSZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtml
SZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtmlSZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtml

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-03 Marcin Kawa Prezes Zarządu
2022-06-03 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2022-06-03 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki