REKLAMA

ALIOR BANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. w dniu 3 sierpnia 2023 r.

2023-08-03 17:24
publikacja
2023-08-03 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-03
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. w dniu 3 sierpnia 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 3 sierpnia 2023 r., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie wraz PZU SFIO Universum, którym przysługiwało 41.658.850 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 44,41% głosów na tym zgromadzeniu i 31,91% w ogólnej liczbie głosów,
2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 12.196.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 13,00% głosów na tym zgromadzeniu i 9,34% w ogólnej liczbie głosów,
3. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 11.526.440 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 12,29% głosów na tym zgromadzeniu i 8,83% w ogólnej liczbie głosów,
4. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 7.253.721 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,73% głosów na tym zgromadzeniu i 5,56% w ogólnej liczbie głosów,
5. PKO BP Bankowy OFE z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 6.073.350 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 6,47% głosów na tym zgromadzeniu i 4,65% w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


List of shareholders with at least 5% voting rights at the Extraordinary
General Meeting of Alior Bank S.A. convened for August, 2023


The Management Board of Alior Bank S.A. (the "Bank") hereby publishes
the list of Shareholders present at the Extraordinary General Meeting of
Alior Bank S.A. convened for August 3, 2023 with at least 5% voting
rights:


1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA with its registered office in Warsaw
and PZU SFIO Universum, vested with 41,658,850 votes from the shares
held, reflecting 44.41% votes at the General Meeting and 31.91% of the
total number of votes,


2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny with its registered
office in Warsaw, vested with 12,196,000 votes from the shares held,
reflecting 13.00% votes at the General Meeting and 9.34% of the total
number of votes,


3. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny with its registered office
in Warsaw, vested with 11,526,440 votes from the shares held, reflecting
12.29% votes at the General Meeting and 8.83% of the total number of
votes,


4. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny with its registered office in
Warsaw with its registered office in Warsaw, vested with 7,253,721 votes
from the shares held, reflecting 7.73% votes at the General Meeting and
5.56% of the total number of votes,


5. PKO BP Bankowy OFE with its registered office in Warsaw with its
registered office in Warsaw, vested with 6,073,350 votes from the shares
held, reflecting 6.47% votes at the General Meeting and 4.65% of the
total number of votes.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-03 Grzegorz Olszewski Prezes Zarządu
2023-08-03 Tomasz Miklas Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki