REKLAMA

AILLERON S.A.: Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 września 2021 r.

2021-08-31 16:22
publikacja
2021-08-31 16:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Ailleron_SA_na_24.09.2021_uzupelnione.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Ailleron_SA_24.09.2021_uzupelnione.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-31
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 września 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2021 r. otrzymał od Akcjonariusza - IIF SA z siedzibą w Krakowie, działającego zgodnie z art. 401 § 1 i 4 KSH, który reprezentuje 20,55% kapitału zakładowego Spółki - żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 września 2021 r., punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ailleron Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, w związku z planowanym uchwaleniem nowego programu motywacyjnego w Spółce.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane o projekt zgłoszonej uchwały dokumenty:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA na dzień 24 września 2021 r.,
2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA zwołane na dzień 24 września 2021 r.

Spółka udostępnia wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki w sekcji Inwestorzy/Raporty i informacje/WZA pod adresem https://ailleron.com/pl/investors-message/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-24-09-2021/.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 p. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA na 24.09.2021_uzupełnione.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA na 24.09.2021_uzupełnione.pdf
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA_24.09.2021_uzupełnione.pdf2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA_24.09.2021_uzupełnione.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2021-08-31 Tomasz Król Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

To żabkość na rynku

17 000 zł przychodu gwarantowanego przez rok do 12 000 zł na rozwój biznesu tylko 5000 zł wkładu własnego w pełni wyposażony sklep

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki