ABADON REAL ESTATE S.A.: Uchwała Zarządu GPW w sprawie wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

2019-03-22 09:02
publikacja
2019-03-22 09:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-22
Skrócona nazwa emitenta
ABADON REAL ESTATE S.A.
Temat
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Abadon Real Estate S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 marca 2019 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 200/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wykluczenia z dniem 26 marca 2019 r. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Spółki dopuszczonych do tego obrotu, tj. 5.227.142 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLVARNT00019.
Uchwała GPW została podjęta na wniosek Spółki oraz w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), o której to Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2019 z dnia 5 marca 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-22 Nikodem Iskra Prezes Zarządu Nikodem Iskra
2019-03-22 Michał Feist Wiceprezes Zarządu Michał Feist
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki