REKLAMA

500+ a opieka naprzemienna. Jest wypowiedź Naczelnego Sądu Administracyjnego

2021-11-08 22:34
publikacja
2021-11-08 22:34

Nie można dostrzec sprzeczności w wyrokach sądów administracyjnych, co do rozumienia pojęcia opieki naprzemiennej nad dzieckiem w kontekście świadczenia 500+ - uznał w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny, odmawiając podjęcia uchwały po pytaniu Rzecznika Praw Dziecka.

500+ a opieka naprzemienna. Jest wypowiedź Naczelnego Sądu Administracyjnego
500+ a opieka naprzemienna. Jest wypowiedź Naczelnego Sądu Administracyjnego
fot. Marian Zubrzycki / / FORUM

NSA zajmował się pytaniem, jakie RPD Mikołaj Pawlak skierował w maju br. W pytaniu tym chodziło o to, czy w przypadku opieki naprzemiennej nad dzieckiem warunkiem koniecznym przyznania świadczenia 500+ jest orzeczenie sądu o takiej opiece, czy też wystarczy ustalenie, że faktycznie jest ona sprawowana przez oboje rodziców w porównywalnych i powtarzających się okresach. Ma to wpływ na sposób przyznania świadczenia wychowawczego przewidzianego w ustawie - albo jednemu rodzicowi w całości, albo też obojgu - po połowie.

"Przesłanką konieczną do podjęcia uchwały NSA jest istnienie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych związanych ze stosowaniem przepisu" - przypomniał jednak NSA w uzasadnieniu poniedziałkowego postanowienia. Skład siedmiu sędziów NSA oceniając wniosek RPD uznał, że postawione pytanie nie określiło jednoznacznie takiej rozbieżności.

NSA wskazał, że generalnie sądy administracyjne w swoich wyrokach "przyjmują istnienie opieki naprzemiennej w oparciu o orzeczenia sądów powszechnych". "Sądy administracyjne nie przyjmują, aby ustalenie istnienia opieki naprzemiennej (...) mogło nastąpić w oparciu jedynie o okoliczności faktyczne ustalone w postępowaniu administracyjnym" - zaznaczył.

Jednocześnie NSA dodał, że sądy administracyjne prezentują zgodne stanowisko, że w wyrokach sądów powszechnych, na podstawie których przyjmowane jest sprawowanie takiej opieki przez oboje rodziców, wprost "nie musi być użyty zwrot +opieka naprzemienna+".

Zgodnie z przepisem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego".

RPD w swym wniosku wskazywał na istnienie - w jego ocenie - "rozbieżności, co w konsekwencji może prowadzić do zróżnicowanego stosowania przepisu przez organy właściwe w sprawach o świadczenie wychowawcze oraz sądy".

W tym kontekście Rzecznik przywoływał m.in. wcześniejsze wyroki NSA. Na przykład w lutym 2019 r. NSA orzekł, że "pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną nie jest okolicznością możliwą do ustalania przez strony lub organ administracji prowadzący postępowanie, a w konsekwencji również przez sąd administracyjny", tylko "powinna ona wynikać bezpośrednio z orzeczenia sądu powszechnego".

Jednak w innym - wcześniejszym - wyroku z kwietnia 2018 r. NSA w uzasadnieniu wskazał, że zawartego w przepisie zwrotu "zgodnie z orzeczeniem sądu" nie można "interpretować literalnie, jako wykluczającego możliwość przyznania obojgu rodzicom świadczenia wychowawczego, gdy sąd wprost nie orzekł o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w taki sposób".

"Podane przykłady orzeczeń nie dostarczyły dowodów, aby w wydawanych wyrokach sądy administracyjne uznawały, że fakt sprawowania opieki naprzemiennej nie musi wynikać z orzeczenia sądu lub ugody mającej moc wyroku sądowego" - zaznaczył skład siedmiu sędziów NSA odmawiając w poniedziałek podjęcia uchwały.

autorzy: Marcin Jabłoński, Mateusz Mikowski

Źródło:PAP
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: 500 zł na dziecko

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki