4FUN MEDIA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu akcji 4fun Media S.A.

2020-07-23 16:47
publikacja
2020-07-23 16:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Epicom_Ltd_zawiadomienie_23_07_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dariusz_Stokowski_zawiadomienie_nabycie_posrednie_23_07_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dariusz_Stokowski_powiadomienie_19MAR_23_07_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-23
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu akcji 4fun Media S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd 4fun Media S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia Epicom Ltd. w sprawie zakupu 156 500 akcji 4fun Media S.A. stanowiących 3,69% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 156 500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,69% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed dokonaniem powyższej transakcji, spółka Epicom Ltd. posiadała 2.453.376 akcji Spółki, stanowiących 57,88% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.453.376 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 57,88% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Epicom Ltd. posiada obecnie 2.609.876 akcji Spółki, stanowiących 61,57% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.609.876 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 61,57% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w związku z zakupem akcji przez Epicom Ltd. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Dariusza Stokowskiego jako wspólnika spółki Epicom Ltd. a jednocześnie osoby powiązanej ze Spółką poprzez funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto Dariusz Stokowski złożył do Spółki powiadomienie w trybie art. 19 MAR.

Pełny tekst otrzymanych zawiadomień, Zarząd Spółki publikuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Epicom_Ltd_zawiadomienie_23_07_2020.pdfEpicom_Ltd_zawiadomienie_23_07_2020.pdf
Dariusz_Stokowski_zawiadomienie_nabycie_pośrednie_23_07_2020.pdfDariusz_Stokowski_zawiadomienie_nabycie_pośrednie_23_07_2020.pdf
Dariusz_Stokowski_powiadomienie_19MAR_23_07_2020.pdfDariusz_Stokowski_powiadomienie_19MAR_23_07_2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-23 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2020-07-23 Tomasz Misiak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki