REKLAMA

08OCTAVA: Informacja w sprawie oddalenia powództwa w sprawie roszczenia z tytułu rzekomego poręczenia przez CUF "Drukarnia" za obligacje Mega Sonic S.A.

2020-12-10 20:00
publikacja
2020-12-10 20:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-10
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Informacja w sprawie oddalenia powództwa w sprawie roszczenia z tytułu rzekomego poręczenia przez CUF "Drukarnia" za obligacje Mega Sonic S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 16/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku oraz 2/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku, Zarząd Octava S.A. („Emitent”) informuje, iż spółka zależna Emitenta – Octava Development sp. z o.o. („Octava Development”) z siedzibą w Warszawie powzięła informację, iż w dniu 9 grudnia br. Sąd Okręgowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy („Sąd”) oddalił powództwo Fabryki Armatur Swarzędz sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu („Powód”) przeciwko Centrum Usług Finansowych „Drukarnia” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („CUF”, „Spółka”) o zapłatę kwoty 2.127 tys. zł z tytułu rzekomego poręczenia przez CUF obligacji wyemitowanych przez spółkę Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że Powód wbrew wcześniejszym twierdzeniom nie wykazał istnienia zobowiązania z tytułu poręczenia, nie dysponował dokumentami dowodzącymi powstania stosunku poręczenia, w tym oferty poręczenia, co pokrywa się z prezentowanym od początku przez Spółkę stanowiskiem.
Wyrok nie jest prawomocny.

Niezależnie, Emitent przypomina, że Octava Development posiada zabezpieczone obligacje CUF, w tym m.in. w formie hipoteki o najwyższym pierwszeństwie do kwoty 32 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-10 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki