01CYBERATON S.A.: Zarząd 01 CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2020r. Emitent otrzymał od akcjonariusza Pana Janusza Skopowskiego, posiadającego ponad 20,66 % kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych o zmianę treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01 CYBERATON S.A., zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020r., dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu.

2020-08-06 14:54
publikacja
2020-08-06 14:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekt_Uchwaly_ZWZ_01Cyberaton_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
01CYBERATON_-_ZWZ_31.08.2020_-_projekty_uchwal-po_zmianach_zgloszonych_przez_akcjonariusza_J.S._—_kopia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-06
Skrócona nazwa emitenta
01CYBERATON S.A.
Temat
Zarząd 01 CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2020r. Emitent otrzymał od akcjonariusza Pana Janusza Skopowskiego, posiadającego ponad 20,66 % kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych o zmianę treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01 CYBERATON S.A., zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020r., dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Projekt zakłada zmianę uchwały w sprawie podwyższenia tj. zmianę z podwyższenia
widełkowego na podwyższenie zwykłe a także zmianę Firmy z 01 CYBERATON S.A. na
01 CYBERATON PROENERGY S.A.
Akcjonariusz Spółki uzasadnił złożony wniosek:
1.
Zmiana z podwyższenia widełkowego na podwyższenie zwykłe – cena emisyjna 8zł
Akcjonariusz większościowy uważa, że cena emisyjna nie powinna odbiegać od ceny
rynkowej. Zasadą bowiem jest, że cena emisyjna ma odzwierciedlać cel emisji i wartość
podmiotu. Emisja na poziomie wskazanym co do ilości akcji i ich ceny ma stanowić
podstawę wymiany akcji na udziały i dopiero po połączeniu Firm uzyska się efekt
nieliniowego wzrostu wartości nowego podmiotu na bazie 01 CYBERATON S.A.
Połączenie działalności operacyjnej ze strukturą majątkową Emitenta da ponadprzeciętny
wzrost wartości akcji w czasie.
2.
Zmiana nazwy spółki
Akcjonariusz większościowy uważa, iż w celu zapewnienia rzetelnej informacji i
przejrzystości działania Zarządu – dla Akcjonariuszy mniejszościowych dodanie do
nazwy Emitenta części nazwy podmiotu asymilowanego jest jak najbardziej wskazane.
Celem operacji podniesienia kapitału jest doprowadzenie do fuzji Firm – co umożliwi
uzyskanie efektu synergii. Dlatego proponowana nazwa odzwierciedla całkowicie
zamierzenia 01 CYBERATON S.A. i T&T PROENERGY Sp. z o.o.
Akcjonariusz przedłożył projekt zmienionej uchwały.
W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się projekt uchwały oraz cała treść uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01 CYBERATON S.A., zwołanego na dzień 31
sierpnia 2020r.
Załączniki
Plik Opis
Projekt Uchwały ZWZ 01Cyberaton S.A..pdfProjekt Uchwały ZWZ 01Cyberaton S.A..pdf
01CYBERATON - ZWZ 31.08.2020 - projekty uchwał-po zmianach zgłoszonych przez akcjonariusza J.S. — kopia.pdf01CYBERATON - ZWZ 31.08.2020 - projekty uchwał-po zmianach zgłoszonych przez akcjonariusza J.S. — kopia.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-06 Roman Tabaka Prezes Zarządu Roman Tabaka
2020-08-06 Marzenna Aleksandrowicz Członek Zarządu Marzenna Aleksandrowicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki