REKLAMA

easyCALL.pl: Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie publicznej

2020-02-17 20:28
publikacja
2020-02-17 20:28
Zarząd easyCALL.pl S.A. (Emitent), informuje że otrzymał zawiadomienie od Joanny Jakubowskiej, złożone w imieniu własnym oraz małoletnich dzieci - Julii Jakubowskiej, Adama Jakubowskiego oraz Michała Jakubowskiego (Zawiadamiający), sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej w związku z art. 69a ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomienie zostało sporządzone w związku z nabyciem spadku przez Zawiadamiających po Michale Jakubowskim, w wyniku czego nabyli oni 668.323 akcji Emitenta, stanowiących 55,17% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 668.323 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 55,17% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z ww. zawiadomieniem, Zawiadamiający przed nabyciem spadku nie posiadali bezpośrednio ani pośrednio prawa głosu z tytułu posiadanych akcji Emitenta, które należały poprzednio do Michała Jakubowskiego, z tym że Joanna Jakubowska poinformowała, że pomiędzy nią a Michałem Jakubowskim obowiązywał ustawowy ustrój wspólności małżeńskiej.
Natomiast po nabyciu spadku, Zawiadamiający nabyli 668.323 akcji Emitenta, stanowiących 55,17% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 668.323 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 55,17% ogólnej liczby głosów. Zawiadamiający zastrzegli że każde z nich jest uprawnione do wykonywania 167.080,75 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Ponadto w ww. zawiadomieniu Zawiadamiający poinformowali, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej.
Joanna Jakubowska poinformowała Emitenta, że wystąpi do właściwego sądu rodzinnego o zezwolenie na wykonywanie praw z akcji oraz czynności przekraczających zwykły zarząd wobec akcji w imieniu małoletnich dzieci w celu ustanowienia jej wspólnym przedstawicielem.
Podstawa Prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku oraz art. 70 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej.

Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki