REKLAMA

Zysk netto j.d. PGE w II kw. zgodny z wcześniejszymi szacunkami

2022-09-20 21:20, akt.2022-09-21 06:48
publikacja
2022-09-20 21:20
aktualizacja
2022-09-21 06:48

Zysk netto jednostki dominującej grupy PGE wyniósł w drugim kwartale 2022 roku 2.266 mln zł wobec 1.882 mln zł zysku rok wcześniej - wynika z raportu półrocznego spółki. PGE szacowała wcześniej skonsolidowany wynik netto j.d. właśnie na około 2.266 mln zł.

Zysk netto j.d. PGE w II kw. zgodny z wcześniejszymi szacunkami
Zysk netto j.d. PGE w II kw. zgodny z wcześniejszymi szacunkami
fot. Fotokon / / Shutterstock

EBITDA grupy wyniosła w II kwartale 3.777 mln zł (wzrost o 24 proc. rdr), na co główny wpływ miała zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej, jako efekt rosnących rynkowych stóp procentowych. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o ok. 2,2 mld zł, przy czym w II kwartale roku 2021 analogiczne zdarzenie również wsparło wyniki o ok. 0,9 mld zł.

EBITDA powtarzalna wyniosła 1.616 mln zł (spadek o 22 proc. rdr).

EBITDA powtarzalna segmentu dystrybucji spadła w II kwartale o 5 proc. rdr do 681 mln zł, na co wpływ miały niższe wolumeny dystrybuowanej energii elektrycznej.

Strata na powtarzalnym wyniku EBITDA segmentu energetyka konwencjonalna wyniosła 44 mln zł, podczas gdy rok wcześniej grupa odnotowała zysk w wysokości 601 mln zł. Na istotny spadek wyniku wpływ miały przede wszystkim rosnące koszty węgla kamiennego oraz koszty uprawnień do emisji CO2, które nie zostały zrekompensowane przychodami z tytułu sprzedaży energii.

W segmencie OZE EBITDA powtarzalna wyniosła 340 mln zł wobec 189 mln zł zysku w II kwartale 2021 roku z powodu wyższych odnotowanych cen rynkowych oraz zwiększonej pracy elektrowni szczytowo-pompowych.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu obrotu wyniósł w II kwartale 558 mln zł wobec 342 mln zł w porównywalnym okresie roku 2021. Jak podano w komunikacie prasowym, na poprawę wyniku wpłynęło w największym stopniu zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach grupy.

W ciepłownictwie strata powtarzalnego wyniku EBITDA wyniosła 154 mln zł wobec 198 mln zł zysku rok wcześniej. Wyniki znajdują się pod silną presją rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2 oraz gazu ziemnego, które nie zostały zrekompensowane przez wzrost cen ciepła sieciowego.

Produkcja energii elektrycznej netto w II kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych grupy PGE wyniosła 15,0 TWh i była o 5 proc. niższa rdr. Wolumen dystrybuowanej energii był na poziomie 8,8 TWh (spadek o 3 proc. rok do roku). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 8,4 TWh, mniej o ok. 8 proc. rdr. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 8,4 PJ, co oznacza spadek o 8 proc. rdr.

Spółka poinformowała, że średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa w II kwartale 2022 roku wyniosła 474,7 zł/MWh i była wyższa o około 215 zł/MWh rdr. Średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 311,6 zł/MWh, czyli był o około 194 zł/MWh wyższy niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Po pierwszym półroczu 2022 roku grupa PGE miała 3.288 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 2.690 mln zł rok wcześniej, 6.392 mln zł EBITDA (wzrost o 22 proc. rdr) i 32.625 mln zł przychodów (wzrost o 49 proc. rdr).

EBITDA powtarzalna w I półroczu spadła o 2 proc. rdr do 4.212 mln zł.

W I półroczu 2022 roku wydatki inwestycyjne wyniosły 1,8 mld zł, a w samym II kwartale ok. 0,9 mld zł.

Wskaźnik skorygowanego zadłużenia netto w relacji do EBITDA wyniósł na koniec czerwca 0,92 x, wobec 1,38 x na koniec marca 2022 roku. (PAP Biznes)

pel/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki