Zysk netto BNP Paribas BP w I kw. '19 wyniósł 161,6 mln zł

2019-05-16 07:50
publikacja
2019-05-16 07:50
fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w I kwartale 2019 roku wyniósł 161,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 85,5 mln zł - poinformował bank w raporcie.

Czynnikiem zaburzającym porównywalność wyników banku w ujęciu rok do roku było ujęcie w I kwartale 2019 roku przychodów i kosztów nabytej podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska. Zamknięcie tej transakcji nastąpiło 31 października 2018 r.

W I kwartale 2019 r. koszty integracji wyniosły 54,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank nie poniósł kosztów z tego tytułu.

Wskaźnik ROE (bez kosztów integracji) wynosi 7,7 proc.

Wynik odsetkowy banku wzrósł rdr o 71 proc. do 770,4 mln zł, a wynik z prowizji także wzrósł o 71 proc. do 205,9 mln zł. Marża odsetkowa wzrosła do 2,83 proc. z 2,71 proc. w IV kwartale 2018 roku i 2,49 proc. rok wcześniej.

"Fakt poprawy pozycji płynnościowej Grupy w rezultacie realizacji nabycia Podstawowej Działalności RBPL (wskaźnik

kredyty netto / depozyty spadł z poziomu 97,3 proc. na koniec marca 2018 r. do 86,7 proc. na koniec marca 2019 r.) pozwolił na optymalizację prowadzonej polityki cenowej i w konsekwencji na poprawę marż depozytowych" - napisano w raporcie.

Odpisy w I kwartale 2019 roku wyniosły 93,2 mln zł, czyli były o 49 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Bank podał, że wpływ na poziom odpisów wpłynęły głównie utworzenie dodatkowej rezerwy na wzrost ryzyka związanego z ASF (afrykański pomór świń) w wysokości 19 mln rezerwy portfelowej, oraz transakcje sprzedaży wierzytelności (NPL) z portfela detalicznego, które pozytywnie wpłynęły na wynik z tytułu rezerw (8,9 mln zł).

Koszt ryzyka wyniósł w I kwartale 2019 r. 0,50 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosił 0,46 proc.

Bank podał, że łączne składki BFG zaksięgowane w ciężar kosztów w I kwartale 2019 r. wyniosły 129,1 mln zł i były o 90,1 mln zł wyższe niż rok wcześniej.

Suma bilansowa grupy na koniec marca 2019 r. wyniosła 108,8 mld zł i była niższa o 0,2 proc. w porównaniu do końca grudnia 2018 r.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 14,57 proc., a wskaźnik Tier 1 12,32 proc.

Poniżej wyniki BNP Paribas Bank Polska (w mln zł)

I kw. 2019 I kw. 2018
Wynik odsetkowy 770,4 449,9 71%
Wynik z prowizji 205,9 120,7 71%
Koszty administracyjne 638,1 380,1 68%
Odpisy -93,2 -62,4 49%
Zysk netto 161,6 85,5 89%

(PAP Biznes)

seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki