Wydłużą 0 PIT do 30. roku życia, ale z pominięciem humanistów?

Ustawa wprowadzająca tzw. zerowy PIT dla osób do 26. roku życia wraca do komisji. Podczas środowego posiedzenia Senatu Jan Rulewski zgłosił poprawkę m.in. wydłużającą okres ulgi do 30. roku życia, ale z wyłączeniem osób kształcących się na kierunkach społecznych.

(fot. M. Józefaciuk - Kancelaria Senatu / Flickr)

Rulewski wyjaśniał, że wielu absolwentów, np. medycyny dopiero w wieku ok. 25-26 lat wchodzi na rynek pracy, a polskim problemem jest przede wszystkim brak fachowców, a nie bezrobocie wśród młodych. Zgłosił poprawkę do przepisów o zerowym PIT wydłużającą okres ulgi - do 30 roku życia, ale selektywnie: "z wyłączeniem nauk społecznych". Mówił, że szkoły kształcą zbyt wielu absolwentów kierunków społecznych, a za mało inżynierów. "Przemysł tworzą inżynierowie" - podkreślał Rulewski. Przekonywał, że dzieci nie chcą uczyć się matematyki, fizyki czy chemii. "Nie zrobiliśmy nic, żeby tę tendencję odwrócić" - mówił.

Odpowiadając na te zastrzeżenia, ustawę o zerowym podatku PIT senator sprawozdawca Krzysztof Mróz (PiS) zauważył, że argumenty Rulewskiego dotyczą systemu edukacji, a nie systemu podatkowego. Zauważył, że zwolnienia z podatku PIT nie mogą być wciąż rozszerzane, bo "ktoś musi w Polsce podatki płacić, żeby pan senator miał z czego pobierać emeryturę". Podkreślił, że zaletą wprowadzanego systemu jest jego prostota.

Jak mówił przedstawiając ustawę o zerowym podatku PIT senatorom Mróz, nowe przepisy mają dać lepszą szansę na wejście na rynek pracy dla młodych ludzi i chodzi o to, by "zaczynali oni karierę zawodową właśnie w Polsce". "Ta ustawa daje młodym ludziom oddech" - podkreślał.

Wiceminister finansów Tadeusz Kościński, omawiając zmiany w PIT dodał, że chodzi również m.in. o likwidację szarej strefy, jeśli chodzi o zatrudnianie młodych ludzi.

Co studiować, żeby dobrze zarabiać?

Co studiować, żeby dobrze zarabiać?

Najlepsi bez doświadczenia w pierwszej etatowej pracy otrzymują prawie 8 tysięcy złotych brutto. Na najwyższe zarobki mogą liczyć absolwenci nauk ścisłych. System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów opublikował nowe dane.

Zmiany w podatku PIT zaczną działać od 1 sierpnia tego roku. Osoby, które obejmie ustawa będą mogły oczekiwać, że od tego czasu do końca roku zaliczki na ich podatek nie będą pobierane. MF wskazało, że młodzi podatnicy odniosą wymierne korzyści z wprowadzanych zmian. Z obliczeń resortu wynika, że osoba otrzymująca płacę minimalną w wysokości 2250 zł miesięcznie zaoszczędzi rocznie 1592 zł, zaś osoba z przeciętnym wynagrodzeniem w wysokości 4762 zł osiągnie korzyść w wysokości 4261 zł rocznie.

"Szacuje się, że z proponowanych rozwiązań skorzysta około dwa miliony osób" - wskazał Tadeusz Kościński.

Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tys. 528 zł - odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.

W 2019 r. limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Nadwyżka przychodów ponad limit 85 528 zł (w 2019 r. ponad 35 636,67 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Zgodnie z ustawą, w 2019 r. płatnik nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia) – jeżeli młody podatnik złoży oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT.

Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia – zwrot podatku z tytułu zwolnienia otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Oświadczenie to nie będzie wymagane do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. – od tego roku z pensji nie będzie pobierana zaliczka, a zatem wynagrodzenie będzie wyższe. Ustawa utrzymuje status quo w odniesieniu do dochodów pełnoletniego (do 25. roku życia) uczącego się dziecka przy ustalaniu prawa rodzica do preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci lub i ulgi na dzieci.

Nowa ulga nie będzie zwalniać z obowiązku zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ.

W Ocenie Skutków Regulacji napisano, że w tym roku zmiana będzie kosztować sektor finansów publicznych 950 mln zł (476 mln zł budżet), a w kolejnych latach 2 mld 454 mln zł (1 mld 316 mln zł budżet). 

autor: Małgorzata Werner-Woś

Źródło: PAP
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 janusz_biznesu_software

Z rządowej strony:
https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-konstytucyjna/art-32-rownosc-i-zakaz-dyskryminacji :

<<<
Art. 32 - Równość i zakaz dyskryminacji
(...)
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
(...)
CO TO ZNACZY

Ust. 2
Konstytucja zakazuje dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. Zakaz dyskryminacji jest konsekwencją i logicznym następstwem zasady równości. Konstytucja zakazuje wprost wprowadzania nieuzasadnionych zróżnicowań.

Zakaz dyskryminacji ma charakter uniwersalny podmiotowo („nikt”) i przedmiotowo (obejmuje „życie polityczne, społeczne lub gospodarcze”).

Dyskryminacja to gorsze traktowanie ze względu na cechę osobistą. Jest to kwalifikowana forma nierównego traktowania osoby ze względu na jakąś jej cechę osobistą, bez racjonalnego uzasadnienia. Do najczęściej wymienianych przesłanek dyskryminacji zalicza się płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną lub tożsamość płciową, ale mogą do nich należeć także inne cechy osobiste jak np. pochodzenie społeczne czy status materialny.

Niedopuszczalne jest, by organy władzy publicznej odstępowały od zakazu dyskryminacji. Żeby ustalić, czy mamy do czynienia z dyskryminacją, musimy zbadać, czy rzeczywiście dwa podmioty zostały różnie potraktowane. Jeśli tak, to dlaczego: czy powodem była konkretna cecha danej osoby (to jest dyskryminacja) czy też inne przyczyny (Przykład: osoby z niepełnosprawnością mają prawo do głosowania korespondencyjnego. Osoby bez orzeczonej niepełnosprawności są więc traktowane nierówno, ale to nie jest dyskryminacja).

Standard ochrony prawnej przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją wynika z aktów prawa międzynarodowego i europejskiego. Na gruncie prawa polskiego podstawowe znaczenie mają regulacje Kodeksu pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania[1]. W ocenie Rzecznika – niezależnego organu ds. równego traktowania – środki ochrony prawnej przed dyskryminacją są obecnie niewystarczające.Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem zobowiązanym ustawowo do stania na straży realizacji praw osób dyskryminowanych i wykluczanych w szczególności ze względu na:

pochodzenie etniczne, narodowość lub rasę
religię, wyznanie, światopogląd
orientację seksualną
niepełnosprawność
płeć
wiek
Realizując to zadanie bierze udział w postępowaniach sądowych, ale – przede wszystkim – stara się przekonywać właściwe organy do wprowadzenia zmian w przepisach prawa lub w praktyce ich stosowania.

Rzecznik zleca także badania społeczne, w wyniku których powstają raporty opisujące problemy z jakimi borykają się osoby dyskryminowane w analizowanym obszarze oraz formułujące, w oparciu o poczynione ustalenia, rekomendacje Rzecznika kierowane do właściwych organów władzy publicznej[2].
>>>

Obawiam się, że to już schizofrenia.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 13 karbinadel

Pół dnia minęło, a redakcja nada nie wie, że kierunki humanistyczne to nie to samo co społeczne?

! Odpowiedz
19 40 amerginmaceccit

Znieść złodziejski PIT dla wszystkich i po problemie. A ulgi proponowane w obecnej formie są jawną dyskryminacją sprzeczną z Konstytucją (jaka ona by nie była...).

"Jeżeli nie pracującym dajecie zasiłki a pracujących karacie podatkami, to nie dziwcie się, że macie bezrobocie." - Milton Friedman

! Odpowiedz
51 38 dziadek_mroz

Bo to w ogóle nie jest ulga dla kształcących się ani na naukach społecznych,ani humanistycznych, ani politechnicznych. To jest kolejna ulga dla niedouczonych wyborców PISu którzy na poziomie szkoły zawodowej kończą edukację w wieku 20-21 lat i idą do roboty i przez 6 lat może więcej wydawać na piwko i małpki przed robotą.Ci co studiują kończą edukację minimum 24lata i ci z rzadka lub wcale na takie ulgi się nie załapią

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
40 39 khh

Moze niech od razu zglosi poprawke, ze zerowy PIT tylko dla wyborcow pisu, po co dalej sciemniac??

! Odpowiedz
8 14 prosto-o-pieniadzach

studia to obecnie ściema - w it osoba po informatyce to mniejszość

inna sprawa jest to że po politechnice wcale nie ma lepszej pracy niż po kierunkach społeczno-humanistycznyhc (w wyjątkiem it)

! Odpowiedz
4 50 carlito1

Znieść PIT DLA WSZYSTKICH!!!! to dopiero ożywi gospodarkę ! skończą się lewe koszty... Przekręty, i można zwolnić połowę urzędasów z US :):):):):)

! Odpowiedz
4 8 1a2b

Jak ty niczego nie rozumiesz. Rządzenie polega na tym, że się wszystkim odbiera a potem po uważaniu się niektórych obdarowuje zostawiając sobie taką część która rządzących satysfakcjonuje.

! Odpowiedz
42 29 histeryk

W normalnych gospodarkach to rynek decyduje, jakie kierunki są popularniejsze, bo ludzie kierują się zdrowym rozsądkiem. Mają jednak zupełną wolność w wyborze swojej przyszłości. W naszym coraz bardziej absurdalnym państwie będą decydowali o tym politycy partii PiS :-). Po co nam równe prawa dla wszystkich i wolność wyboru, skoro mamy 500 plus?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
15 17 marianpazdzioch

Komuch, nie komuch... ja taką konstrukcję nazywam "rosjanin". W PL chyba więcej niż połowa społeczenstwa to mentalni rosjanie. I nie mają tu zastosowania żadne proste podziały.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

Brak wydarzeń

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.