REKLAMA

Zanim coś kupisz, zajrzyj do Rejestru Zastawów

2011-05-28 07:00
publikacja
2011-05-28 07:00
Nabywając różnego rodzaju dobra, nie zdajemy sobie sprawy, że mogą one być obciążone prawami osób trzecich. Z reguły znacznie obniża to ich wartość, gdyż ogranicza swobodę dysponowania nimi. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zatem sprawdzić stan prawny przedmiotu umowy.

Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzyciela


Rejestr Zastawów przewidziany jest do ujawniania w nim informacji o obciążeniu danej rzeczy bądź prawa zastawem rejestrowym, będącym jedną z form zabezpieczenia wierzytelności. Zgodnie z przepisami obowiązującej w tym zakresie ustawy przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być, co do zasady, rzeczy ruchome, a także prawa majątkowe o charakterze zbywalnym. Generalnie zastawem rejestrowym obciążyć można zatem rzeczy oznaczone co do tożsamości, rzeczy oznaczone co do gatunku, wierzytelności, prawa na dobrach niematerialnych, prawa z papierów wartościowych.


Istotne jest to, że o ile nic innego nie wynika z umowy zastawniczej, to osoba ustanawiająca zabezpieczenie na przedmiocie, którego jest właścicielem, może z niego normalnie korzystać, co oznacza, że pozostaje on w jej władaniu i teoretycznie może być objęty umową sprzedaży. Warto dodać, że zastaw rejestrowy jest ograniczonym prawem rzeczowym skutecznym wobec osób trzecich, co sprowadza się do tego, że dopóki zastaw nie wygaśnie, wierzyciel może żądać zaspokojenia z przedmiotu zastawu niezależnie od tego czyją ten przedmiot stał się własnością.

Zastaw nie wygaśnie na skutek zmiany właściciela rzeczy


Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego powoduje wygaśnięcie tego zastawu, tylko wówczas, gdy nabywca nie wiedział i nie mógł wiedzieć, nawet przy zachowaniu należytej staranności, o istnieniu zastawu rejestrowego w chwili wydania mu rzeczy.Najczęściej kwestia zastawu pojawia się przy transakcjach dotyczących pojazdów mechanicznych. Z utrwalonej już w tym zakresie linii orzecznictwa wynika natomiast, iż obowiązek zachowania należytej staranności przy nabywaniu samochodu wymaga sprawdzenia w Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych czy dany pojazd nie jest objęty zastawem.

Dane z dowodu rejestracyjnego to za mało


Ustalenie, czy dany pojazd nie jest objęty zastawem, nie jest wystarczające wyłącznie w oparciu o informacje znajdujące się w dowodzie rejestracyjnym, pomimo że ustawa obliguje do ujawnienia faktu ustanowienia zastawu rejestrowego również w tym dokumencie. Adnotacja ta ma bowiem jedynie charakter informacyjny, w przeciwieństwie do wpisu w rejestrze zastawów o charakterze konstytutywnym, tzn. kreującym zastaw. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w treści wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2005 r. (III CK 369/04).

Jeśli więc kupując samochód, zaniechamy ustalenia jego stanu prawnego na podstawie informacji znajdujących się w rejestrze zastawów, musimy liczyć się z tym, że w razie obciążenia pojazdu zastawem rejestrowym, podmiot, którego wierzytelność została zabezpieczona takim zastawem, będzie mógł domagać się zaspokojenia z przedmiotu tego zastawu, tj. będzie mógł egzekwować z niego przysługujące mu należności, na co aktualny właściciel nie będzie miał wpływu.

Jak skorzystać z Rejestru Zastawów


Potrzebujesz więcej informacji
o windykacji?
Chcesz rozwiać swoje wątpliwości? Wejdź na zakładkę
Windykacja

Sposobem na uniknięcie tego rodzaju przykrych, zaskakujących sytuacji jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o udzielenie informacji, czy dany podmiot (sprzedający) jako zastawca określonego (sprzedawanego) przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem, który składa się, wypełniając specjalny formularz urzędowy. Wniosek o udzielenie informacji można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w będącej komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości - Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100 lub w jednej z jej ekspozytur, tj. w każdym Sądzie Rejonowym - Wydziale Gospodarczym Rejestru Zastawów, których wykaz znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. We wskazanych wyżej jednostkach dostępne są odpowiednie formularze. Dopuszczalne jest również złożenie wniosku na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Co więcej, wniosek może zostać złożony w formie elektronicznej, ale do tego wymagane jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem.

Zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów wydawane są w formie papierowej lub elektronicznej. Za zaświadczenie, które wydawane jest na wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów pobierana jest opłata w kwocie 20 zł. Opłata ta powinna być uiszczona na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości, jeśli wniosek kierowany jest do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych. W przypadku zaś złożenia wniosku w jednym z sądów rejonowych, odpowiednią kwotę należy wpłacić na rachunek bieżący dochodów tego sądu lub bezpośrednio do jego kasy.

Anna Kozanecka-Żarnecka, adwokat,
Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (3)

dodaj komentarz
~RejestrZastawow.info
Zapraszamy do sprawdzenia pojazdu/maszyny/udziału w spółce w rejestrze zastawów na www.rejestrzastawow.info. Skan wysyłamy gratis w 24 h. Zamówienie złożone do godz. 12 realizujemy jeszcze tego samego dnia. Zapewniamy płatności online.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~po naszemu...
jednak coś się zmieniło... opłaty, z 15 zł podnieśli na 20 zł

Powiązane: Windykacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki