REKLAMA

ZUK: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku

2022-06-29 17:24
publikacja
2022-06-29 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZUK_ESPI_RB_9_2022_Zalacznik_1_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZUK_ESPI_RB_9_2022_Zalacznik_2_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-29
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [„Spółka”] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku [„ZWZ”].
ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, a ponadto nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ Spółka informuje, że sprawozdania roczne Spółki będące przedmiotem głosowania w ramach punktów 9.1 oraz 9.2 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 29 kwietnia 2022 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 będące przedmiotem głosowania w ramach punktu 9.5 przyjętego porządku obrad ZWZ oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. za 2021 r. będące przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 9.8 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 6/2022.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].
Załączniki
Plik Opis
ZUK_ESPI_RB_9_2022_Załącznik_1_.pdfZUK_ESPI_RB_9_2022_Załącznik_1_.pdf Treść uchwał ZWZ w dniu 29.06.2022
ZUK_ESPI_RB_9_2022_Zalacznik_2_.pdfZUK_ESPI_RB_9_2022_Zalacznik_2_.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach RN oraz Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-29 Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczak
2022-06-29 Błażej Wiśniewski Członek Zarządu Błażej Wiśniewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki