REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja nt. złożenia przez Emitenta wezwań do zapłaty - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji o dochodzeniu roszczeń

2021-06-11 18:25
publikacja
2021-06-11 18:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Informacja nt. złożenia przez Emitenta wezwań do zapłaty - ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji o dochodzeniu roszczeń
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 11 czerwca 2021 r. podjął czynności związane ze złożeniem w odniesieniu do oznaczonych osób fizycznych pełniących funkcje kierownicze i menedżerskie w Spółce oraz spółce zależnej PWC Odra S.A. [PWC Odra] w latach 2018 oraz 2019, wezwań do zapłaty [na zasadzie solidarnej] odszkodowania. Powyższe wezwania mają związek ze zidentyfikowanymi zdarzeniami szkodzącymi - które miały miejsce w latach 2018 i 2019, a których wystąpienie wpływało na kolejne okresy - dotyczącymi zidentyfikowanych nieprawidłowości w sprzedaży produktów w grupie Emitenta.
Opisane powyżej działania Zarządu, związane ze złożeniem wezwań do zapłaty, zostały podjęte w związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolnymi zrealizowanymi m.in. przez niezależnych ekspertów zewnętrznych, w wyniku których zidentyfikowane zostały nieprawidłowości oraz wyrządzenie szkody Emitentowi oraz PWC Odra, która jest wstępnie szacowana na ok. 35 mln zł łącznie. Mając na uwadze wstępny etap podjętych czynności, kwota ta będzie podlegała weryfikacji w miarę realizowania dalszych czynności, zmierzających do uzyskania odszkodowania.
Emitent wyjaśnia przy tym, iż okoliczność zidentyfikowania nieprawidłowości, jak również podjęcia opisanych powyżej działań nie wpływa na bieżącą sytuację operacyjną oraz finansową Emitenta, w tym na wysokość aktywów Grupy Kapitałowej Spółki i tym samym okoliczność ta nie rodzi po stronie Emitenta konieczności dokonywania jednorazowych operacji o charakterze księgowym odnoszących się do majątku Spółki.
Intencją Emitenta jest podjęcie dalszych przewidzianych przepisami prawa działań mających na celu dochodzenie roszczeń wynikających ze zidentyfikowanych nieprawidłowości.
Zarząd Emitenta informuje przy tym, iż Emitent w dniu 26 maja 2021 roku podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej nt. podjęcia przez Zarząd Spółki w tym samym dniu decyzji o zamiarze podjęcia czynności związanych z dochodzeniem roszczeń, w tym złożeniem wezwań do zapłaty odszkodowania. Przekazanie do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji poufnej w dacie jej powstania, mogłoby w ocenie Emitenta wywołać negatywne skutki związane m.in. z możliwością wystąpienia niepożądanych zachowań osób, do których adresowane są przedmiotowe wezwania, co mogłoby powodować negatywne skutki dla możliwości realizacji pożądanego przez Emitenta scenariusza działań dochodzenia przedmiotowych roszczeń, co naruszałoby słuszny interes Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem bieżącym konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.
O kolejnych zdarzeniach związanych z ww. działaniami Emitent będzie informował zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 MAREK PIĄTKOWSKI PREZES ZARZĄDU Marek Piatkowski
2021-06-11 ADAM FRAJTAK CZŁONEK ZARZĄDU Adam Frajtak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki