Z bliska: część C formularza PIT-38, czyli rozliczenia nadszedł czas

Inwestorzy giełdowi, zarówno ci, którym udało się na swoich inwestycjach zyskać, jak i ci, którzy stracili, muszą sporządzić na koniec roku deklarację podatkową dla urzędu skarbowego. Właściwym w ich przypadku co do zasady będzie formularz PIT-38, którego poszczególne pozycje wypełniane są na podstawie danych wykazywanych w dostarczanej im przez biura maklerskie informacji PIT-8C, a dokładnie w części F tej informacji.

Biura maklerskie zaprezentują w PIT-8C kwoty przychodów i kosztów rozliczanych na rzecz inwestora i wypełnią przede wszystkim:

  • poz. 35 i 36 PIT-8C– z tytułu przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
  • poz. 37 i 38 PIT-8C – z tytułu przychodów z realizacji praw z papierów wartościowych,
  • poz. 39 i 40 PIT8C – z tytułu przychodów z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających.

We wszystkich tych przypadkach biura maklerskie nie są uprawnione do pobrania zaliczki na podatek od dokonywanych wypłat. Podatnik, na podstawie sporządzonego PIT-8C oraz innych informacji np. o poniesionych kosztach, odsetkach od zaciągniętego kredytu, wydatków na dodatkowe platformy inwestycyjne, sporządza ostatecznie zeznanie podatkowe PIT-38, które składa do końca kwietnia roku następującego po rozliczanym roku kalendarzowym. Kwoty z części F informacji PIT-8C podatnik – inwestor ma obowiązek przenieść (w prawidłowych wartościach) do części C deklaracji PIT-38.

Inwestor może otrzymać również nie tylko jeden, ale kilka informacji PIT-8C. W takim przypadku w poz. 20 PIT-38 sumuje poszczególne kwoty przychodów, a w poz. 21 PIT-38 – poniesione koszty uzyskania ze wszystkich informacji, a także dodaje do nich łączną kwotę kosztów pozostałych, nie rozliczanych przez biura maklerskie.

Po tej operacji inwestor wyznacza łączną wartość dochodu oraz w efekcie – wartość podatku do zapłaty (stosując do obliczenia podatku stawkę19%, przez którą mnoży ustaloną w poz. 29 deklaracji PIT-38 podstawę obliczenia podatku).

Co ważne, sumując kwoty z poszczególnych PIT-8C, inwestor nie musi przejmować się tym, z którego z powyższych trzech tytułów (odpłatnego zbycia papierów wartościowych, realizacji praw czy też odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych) uzyskał dochód, a na których inwestycjach stracił. Podatek płaci on bowiem od łącznej wartości przychodu po odjęciu łącznej wartości kosztów poniesionych w danym roku kalendarzowym. Istotne jest jedynie by ani biura maklerskie, ani inwestor nie pomylili dat, w których mówić można o uzyskanym przychodzie i poniesionym koszcie jego uzyskania.

I tak:

  • przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych (poz. 35 informacji PIT-8C) powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
  • przychód z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych (poz. 37 informacji PIT-8C) powstaje w momencie realizacji tych praw,
  • za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych (poz. 39 informacji PIT-8C) uważa się moment realizacji tych praw.

Rozliczanie transakcji w systemach maklerskich powoduje, że inwestor może uzyskać możliwość dysponowania pieniędzmi z poszczególnych transakcji dopiero po pewnym czasie. Podatnik powinien zatem sprawdzić, czy biuro maklerskie ustaliło przychód w dacie przekazania środków do pełnej dyspozycji, czy też w dacie dokonania transakcji na rynku.

Tak samo należy skontrolować kwestię rozliczania kosztów podatkowych. W przypadku:

  • wydatków pośrednich zasadą będzie rozliczanie kosztów metodą kasową (w dacie ich poniesienia); dotyczy to np. kosztów obsługi kredytów maklerskich, wydatków na platformy inwestycyjne (a zatem rozliczamy je w dacie poniesienia wydatku),
  • w przypadku wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, wydatki takie są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych (a zatem rozliczamy je dopiero w roku sprzedaży),
  • w przypadku wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych nie można rozliczać wydatków - do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia (a zatem rozliczamy je w roku ich realizacji).

W efekcie PIT-38 musi zawierać zsumowanie kosztów rozliczanych według obu powyższych zasad.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG -0,84% 55 867,65
2019-12-06 15:50:01
WIG20 -0,94% 2 072,36
2019-12-06 16:05:45
WIG30 -0,66% 2 376,57
2019-12-06 16:05:00
MWIG40 -0,16% 3 810,97
2019-12-06 15:50:45
DAX 0,81% 13 161,00
2019-12-06 16:03:00
NASDAQ 0,94% 8 651,27
2019-12-06 16:03:00
SP500 0,87% 3 144,69
2019-12-06 16:02:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.